Halktan kopan ve halkın sorunlarına yabancılaşan mevcut siyasi aktörler nedeniyle Türk siyaseti büyük bir tıkanıklık yaşamaktadır. Başta ekonomi, adalet ve özgürlükler olmak üzere pek çok alanda vatandaşlarımızın hayatlarını olumsuz etkileyen önemli sorunlar birikmiştir. Milletimizin ve ülkemizin karşılaştığı sorunlara çözüm için mevcut partilerden ve siyasi aktörlerden bir umut kalmamıştır.

Mevcut sorunlara çözüm üretebilecek ve Türkiye’yi hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaştırabilecek niteliklere sahip, temiz ve yeni yüzlerin siyasete girmeleri, milli bir sorumluluk haline gelmiştir.

YeniBirParti Hareketi;

Büyük bir tıkanıklık yaşayan Türk siyasetine taze kan, milletimize yeni bir umut ve heyecan vesilesi olacak ve Türkiye’ye yeni bir siyaset anlayışı getirecek.

Siyaset yapma kriteri olarak bugüne kadar geçerli olan “parası olan siyaset yapar” anlayışını değiştirecek ve “ülkemize ve milletimize katacak değerleri olanlar siyaset yapar” anlayışını yerleştirecek.

Siyaseti meslek haline getirenlerin değil, ülkemize ve milletimize katabileceklerini kattıktan sonra, sivil hayatlarına dönen ve siyaseti toplum için bir fedakârlık olarak görenlerin siyaset yapacağı bir ortam ve anlayış oluşturacak.

YeniBirParti Hareketi;
 • İdeoloji odaklı değil, vatandaş ve icraat odaklı yaklaşım ve politikalar izliyor.
 • Ayrıştırıcı değil, birleştirici politikalar izliyor.
 • Siyasetteki dört eğilimden yeni yüzleri, bünyesinde bir araya getiriyor.
 • Tüm bu özellikleriyle YeniBirParti Hareketi, tüm vatandaşlarımızı temsil ediyor ve tüm vatandaşlarımıza hitap ediyor.

YeniBirParti Hareketi, kendisini merkez sağda konumlandırıyor. Ülkemizin yapısal sorunlarını çözmeyi, vatandaşlarımızın refah seviyelerini yükseltmeyi ve ülkemizi bir süpergüç seviyesine ulaştırmayı hedefleyen YeniBirParti Hareketi, ideoloji odaklı değil, icraat odaklı bir siyaset izliyor.

Kadromuz; siyasetteki dört eğilimi temsil eden; genç, dinamik, donanımlı, her görüşe saygılı, ortak akla önem veren, devletin yapısını ve işleyişini iyi bilen, millî, temiz ve yeni yüzlerden oluşuyor.

YeniBirParti Hareketini amaçları;

 • Milletimizin refah seviyesini artırmak,
 • Herkes için adaleti tesis etmek,
 • Hak ve özgürlükleri korumak ve geliştirmek,
 • Vatandaşlarımız arasında oluşan kutuplaşmayı sonlandırarak tüm vatandaşlarımızı ortak idealler etrafında bir araya getirmek,
 • Adil ücretler, adil vergiler ve adil sosyal yardımlar oluşturarak gelir adaletini sağlamak,
 • Başta insan kaynaklarımız olmak üzere ülkemizin tüm kaynaklarını verimli kullanmak,
 • Adaleti ve liyakati kurumsallaştıracak ve ülkemize yüzyıllar boyu büyük kazanımlar sağlayacak, ortak akla dayalı köklü sistemsel düzenlemeler yapmak,
 • Neticede milletimizi zenginleştirmek, devletimizi güçlendirmek ve ülkemizi bir süper güç haline getirmektir.

YeniBirParti Hareketinin belirlediği amaçlar, sadece kuru birer söylemden veya vaatten ibaret değil. Her birini nasıl gerçekleştireceğimize dair web sitemizden ulaşabileceğiniz, 20 başlıktan oluşan detaylı bir programımız ve bu programı hayata geçirebilecek donanımlı bir kadromuz ve bu kadronun hazırladığı kapsamlı stratejilerimiz var. Lütfen sizi en çok ilgilendirenler başta olmak üzere tüm programı gözden geçirin ve toplumun sorunlarına ne kadar vakıf olduğumuzu ve bu sorunların çözümü için ne kadar hazırlıklı olduğumuzu görün.

YeniBirParti Hareketinin arkasında siyasetin duayenleri, büyük sermaye, yabancı güçler veya başka herhangi bir güç yok. YeniBirParti Hareketi, sadece milletimizin sağduyusuna güvenerek yola çıktı.

Tabi ki milletimizin, yani sizlerin desteği ile… Demokrasilerde son sözü halk söyler. Halk isterse, iktidardan olsun, muhalefetten olsun, kendine yabancılaşan ve sorunlarına ilgisizleşen mevcut siyasetçilere “Yeter, söz milletin!” diyebilir ve YeniBirParti Hareketi kadrosu gibi, kendi içinden çıkan yeni ve donanımlı kadrolara fırsat verebilir ve bu kadroları iktidara taşıyabilir.

YeniBirParti Hareketi, bir halk hareketidir. Bu nedenle gerekli finansmanı temin etmek için imece usulü bir kampanya yürütülecektir. Partileşme sürecinde ihtiyaç duyulan finansman, kitlesel fonlama yöntemi ile, yani vatandaşlarımızdan gelecek küçük bağışlarla karşılanacaktır. Böylece bu Hareket, hiçbir güce diyet borcu olmadan, tamamen milli bir siyasi çizgi izleyebilecektir. Esasen ülkemizin sahip olduğu yüksek potansiyeli gerçeğe dönüştürebilmek, hiçbir güce diyet borcu olmayan ve %100 milli ve donanımlı kadrolar ile gerçekleştirilebilir. Aksi takdirde ne kadar iyi niyetli olursa olsun, belli güçlerden destek alarak iktidara gelen partiler, ülkemizin sahip olduğu yüksek potansiyeli gerçeğe dönüştüremezler. Yakın tarihte yaşananlar, bunun en somut kanıtıdır.

Siyasetle ilgili eski kalıplar ve sınırlamalar, günümüzde artık geçerli değil. İnternet ve sosyal medya bu kadar yaygın değilken, ana akım medyada yer bulamayan siyasi aktörlerin başarılı olma şansları yoktu. Ancak günümüzde sadece bir sosyal medya içeriği ile Anadolu’nun, hatta dünyanın en ücra köşelerine kadar ulaşmak çok kolaylaştı. Halkın beklentilerine uygun doğru mesajlar verildiği takdirde, ana akım medya olmadan da siyasette başarılı olmak artık mümkün. YeniBirParti Hareketi, zamanın ruhuna uygun olarak siyaset yapan ülkemizdeki ilk siyasi hareket olacak. Halkımızın ve ülkemizin sorunlarına yönelik isabetli çözümlerini, sosyal medya kanalıyla vatandaşlarımıza duyuracak. Halkımızın ilgi gösterdiği YeniBirParti Hareketine, ilerleyen süreçte ana akım medya da yer vermek durumunda kalacak.

Türkiye’de halen faaliyette olan 128 siyasi parti bulunmakta. YeniBirParti Hareketi, ülkemizdeki parti çöplüğüne bir tane daha ekleme niyetinde değil. YeniBirParti Hareketi, 21 yıl sonunda artık yorulan iktidar partisinden bayrağı devralarak ülkemizi her açıdan hak ettiği gelişmişlik seviyesine çıkarmak için yola çıktı. Partileşme süreciyle ilgili tüm çalışmaları hazır olan YeniBirParti Hareketi, vatandaşlarımızdan yeterli ilgi görüldüğünde çok kısa sürede teşkilatlanma ve partileşme sürecini başlatacak.

Hayır. Partimizin ismi, internet sitemizden yapılacak bir oylama ile vatandaşlarımız tarafından belirlenecek.

YeniBirParti Hareketinin partileşmesi için gerekli olan tüm dokümanlar, yol haritası ve stratejiler, Hareketin kurmay kadrosu tarafından tamamlandı. Parti Tüzüğüne buradan, Parti Programına buradan ulaşılabilir. Halkın içinden gelen ve halkımızın dertlerine isabetli çözüm önerileri geliştiren Hareketimizin kamuoyu nezdinde yeterli ilgi görmesi durumunda, kurmay kadro tarafından belirlenen yol haritası ve stratejiler doğrultusunda çok kısa sürede teşkilatlanılacak ve partileşilecek. 

Hayır, sadece “kurmay kadro” olarak isimlendirdiğimiz genç ve donanımlı, çekirdek bir kadro ile yola çıktık. Bizimle aynı idealleri ve heyecanı paylaşan tüm vatandaşlarımızı, potansiyel kadromuz olarak görüyoruz. Hareketimiz, kamuoyunda yeterli ilgiyi gördüğü takdirde, web sitemizde ilan edilen iletişim adreslerine yapılan müracaatlarla tüm teşkilat örgütlenmemizi hızla şekillendirip partileşeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı, milletimizin refah seviyesini yükseltme ve ülkemizi bir süpergüç haline getirme ideallerimiz doğrultusunda seferberliğe davet ediyoruz. Kadromuza katılarak veya katılmadan bu heyecana ortak ve destek olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Birlikten kuvvet doğacağına ve ülkemizin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir ilerleme kaydedeceğine yürekten inanıyoruz.

Kadromuza katılmak isteyen vatandaşlarımız, uyelik@yenibirparti.org adresine taleplerini içeren bir metin ve PDF formatında özgeçmiş (CV) gönderebilirler. E-postalarda talebin net olarak belirtilmesi gerekmektedir. Örneğin;

 • “Uygun görülecek her türlü göreve talip olarak kadronuzda yer almak istiyorum”
 • “A ilinde/ilçesinde kurucu başkan olarak değerlendirilmem durumunda kadronuzda yer almak istiyorum”
 • “Parti kurucu organlarında görev verilmesi halinde kadronuzda yer almak istiyorum”
 • “Görev almadan destek mahiyetinde üye olmak istiyorum”
Gelen talepler, değerlendirildikten sonra önceliklendirilecek ve görev talep eden ilgililer mülakata davet edilecektir. 

 • Sosyal medyada YeniBirParti Hareketine dair paylaşımlarda bulunabilir ve Hareketimizin daha fazla vatandaşımıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
 • Mesleğiniz ve yeteneklerinizle uyumlu teknik destekler verebilirsiniz. Böyle bir destek verebilecek durumda iseniz, e-posta ve telefon kanalıyla bilgi verebilirsiniz.
 • Küçük miktarlarda nakdi ve ayni bağışlarda bulunabilirsiniz. Bağışlarınız için e-posta ve telefon kanalıyla iletişime geçebilirsiniz.

İktidardan olsun, muhalefetten olsun halka yabancılaşan ve halkın sorunlarına ilgisizleşen mevcut siyasetçilere ve büyük ölçüde kirlenmiş ve yapısal sorunlarla malul mevcut düzene bir tepki mahiyetindeki YeniBirParti Hareketi, tek başına iktidarı hedeflemektedir ve hiçbir parti ile yan yana gelmeyecek veya ittifaka girmeyecektir. Geldiğimiz nokta itibariyle, ülkemizin sorunlarının çözülüp potansiyelinin gerçekleştirilebilmesi için koalisyona veya ittifaka ihtiyaç duymayan tek başına güçlü bir iktidar dışında da bir alternatif bulunmamaktadır.

YeniBirParti Hareketi, mevcut diğer siyasi parti ve hareketlerden çok büyük oranda farklılıklar içermektedir. Bu yönüyle Türk siyasetinde vatandaşlarımızca özlem duyulan köklü değişiklikler yapabilecek kapasitede ve azimdedir. Başlıca farklar şu şekilde sayılabilir:
 • Menfaat odaklı ve büyük ölçüde kirlenmiş mevcut düzenin dışından gelen ve kurulu düzeni değiştirmeyi hedefleyen, daha önce siyasi faaliyetlerde bulunmamış, donanımlı ve temiz bir kadroya sahiptir.
 • Halkın içinden gelen ve mevcut siyasi anlayışın kalıplaşmış düşünce yapısından ve kültüründen uzak kadrosu, hem halkın sorunlarına, hem de siyasetin yapısal sorunlarına dışarıdan bir bakışla derinlemesine vâkıftır. Bu özelliğiyle YeniBirParti Hareketi, Türk siyasetinde vatandaşlarımızın özlem duyduğu köklü değişiklikleri yapabilecek ve ülkemizin sahip olduğu yüksek kapasiteyi gerçeğe dönüştürerek ülkemizi bir süpergüç haline getirecek kapasitede ve azimdedir.
 • YeniBirParti Hareketinin politika ve vaatleri, hiçbir partinin veya siyasi hareketin programlarında yer almadığı ve dillendirmediği ölçüde halkımızın talepleri ve beklentileriyle uyumlu, detaylı ve somut içeriktedir. YeniBirParti Hareketi; ekonomiden adalete, eğitimden sosyal politikalara, Kürt Meselesinden Alevi ve Caferi vatandaşlarımızın sorunlarına, Suriyeli Mülteciler sorunundan FETÖ ile mücadeleye kadar 20 başlık altında çok somut ve ayakları yere basan politikalar geliştirmiştir (bkz: Politika ve Vaatlerimiz).
 • YeniBirParti Hareketinin partileşmesi halinde uygulayacağı Parti Tüzüğü, Türkiye’de hiçbir partinin tüzüğünde yer almayan demokratik hususlar ve farklılıklar içermektedir. Parti içi demokrasiyi sağlamak üzere tüzükte; milletvekili ve tüm mahalli idare görevleri için aday belirlenmesi süreci, sadece önseçime bağlanmıştır. Diğer tüm partilerde Merkez Yoklaması ve Merkez Adayı uygulaması varken, anti-demokratik bu uygulamalar YeniBirParti Hareketinin Tüzüğünde yer almamaktadır. Tüzükteki diğer düzenlemelere göre;
  • Her vatandaşımız, herhangi bir onay aşaması olmadan partiye üye olabilecektir.
  • Genel Başkanın görev süresi en fazla onbeş seneyle sınırlı olacaktır.
  • Parti organlarında görev alacaklarda, daha önce herhangi bir partinin aynı kademesinde görev almamış olma şartı getirilmiştir. Böylece siyaseti meslek haline getiren eski yüzler yerine, yeni ve temiz bir kadroyla hareket etme amacı güdülmüştür.
  • Genel Başkan, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda parti yönetimini belirleyeceği bir genel başkan yardımcısına devredecektir. Böylece Cumhurbaşkanı seçilen Genel Başkan, tüm zamanını ve enerjisini devlet işlerine sarf edebilecektir.
  • Aynı kişi, en fazla iki dönem milletvekili veya belediye başkanı seçilebilecektir.
  • Aynı kişi, en fazla on yıl il, ilçe veya belde başkanlığı ile yurtdışı temsilciliği yapabilecektir.
  • Bir kişinin partinin farklı kademe organ ve kurullarındaki görevlerinin, milletvekilliğinin, mahalli idarelerdeki görevleri ile delegeliğinin süresi, toplamda onbeş seneden fazla olamayacaktır.
  • Parti organlarına seçilenlerin %20’sinden fazlasının aynı çıkar grubuna veya organize yapıya (dernek, vakıf, aşiret, cemaat vb.) mensup olduklarının tespit edilmesi durumunda görevden uzaklaştırılabilecekleri hükme bağlanmıştır.
 • YeniBirParti Hareketi, finansmanını tamamen kitlesel fonlama yöntemi ile, yani vatandaşlarımızın küçük miktarlardaki bağışlarıyla finanse edecek ve hiçbir güce diyet borcu olmadan, milletimizin menfaatine yönelik tamamen milli bir siyaset uygulayacaktır. Bu yönüyle Türkiye’de bir ilk olacaktır.
 • YeniBirParti hareketi, adaleti ve liyakati kurumsallaştıracak ve ülkemize yüzyıllar boyu büyük kazanımlar sağlayacak, ortak akla dayalı köklü sistemsel düzenlemeler yapmayı hedeflemektedir.
 • YeniBirParti Hareketi, dijital ve sosyal medyayı çok etkili şekilde kullanarak, geleneksel medyaya ihtiyaç duymadan vatandaşlarımıza ulaşacaktır.
 • Ayrıca Tüzükte sayılan amaçlar dahi, YeniBirParti Hareketinin farklılığını ortaya koymaya tek başına yeterlidir:
  • Tüm vatandaşlarımızın hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan adalete ve hak ettiği konumlara erişebileceği şekilde adalet ve yönetim sistemini ıslah etmek,
  • Ekonomik kalkınmaya ve üretim ekonomisine öncelik vererek tüm vatandaşlarımızın ekonomik refahını yükseltmek,
  • Gelir adaletsizliğini gidererek refah ve zenginliğin tabana yayılmasını ve tüm vatandaşlarımız arasında adil bir şekilde dağılmasını sağlamak.
  • Milletimizin ortak değerleri üzerine bina edilecek ve milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olacak ortak akla dayalı sivil bir anayasa hazırlayıp milletimizin onayına sunmak,
  • Ülkemizin yönetim sistemini; kurumsallaşmayı, adaleti, demokrasiyi, denge- denetlemeyi ve şeffaflaşmayı önceleyecek şekilde yeniden inşa etmek,
  • Eğitim sistemimizi, ülkemizi bir süper güç haline getirecek kadrolar yetiştirecek şekilde ortak akla dayalı olarak yeniden kurgulamak,
  • Eğitim, bilim, sanayi, kültür ve sanat odaklı olarak insanımıza yapılacak yatırımlarla, Anadolu’nun bağrından tüm dünyayı aydınlatacak, iyilik ve vicdan temelli yeni bir medeniyetin meşalesini tutuşturmak,
  • Gelişmiş demokrasisi, gelişmiş ekonomisi, gelişmiş sosyal ve kültürel yapısı ve güçlü ordusuyla; dosta güven veren, düşmana korku salan, mazlumun yanında ve zalimin karşısında durabilecek Süper Güç Türkiye’yi inşa etmektir.