YENİBİRPARTİ HAREKETİ SOSYAL MEDYA YÖNERGESİ
 
  • Mesaj paylaşmak veya yorum eklemek mümkün olan her platformda (Facebook (profiller, gruplar ve sayfalar), Twitter, Instagram, Youtube yorumları, Reddit, Snapchat, Tiktok, Linkedin, Whatsapp grupları ve durum güncellemeleri, Telegram grupları, ulusal ve yerel haber siteleri ile forum sayfaları vb.), YeniBirParti Hareketi’nin programında yer alan politikalar ve çözüm önerileri (mümkünse web sitemizde paylaşılan görseller eşliğinde) ile Hareketin web sayfası ve sosyal medya hesaplarının linkleri paylaşılır ve Hareketin varlığından ve programından mümkün olduğunca fazla vatandaşımızın haberdar olması sağlanır.
  • Paylaşım yapılırken, etiket paylaşmanın mümkün ve anlamlı olduğu platformlarda muhakkak #YeniBirPartiHareketi etiketi, paylaşımlara eklenir.
  • Herhangi bir platformda YeniBirParti Hareketi ile ilgili hakaret ve küfür içeren paylaşımlar görüldüğü takdirde, bunlara cevap yazılmaz ve paylaşım sahibinin seviyesine inilmez.
  • Hakaret ve küfür içermeyen haksız eleştiriler, güzel bir üslupla yanıtlanır.
  • Yapıcı eleştiri ve önerilere, bu eleştiri ve önerilerin dikkate alınacağına dair cevap verilebilir. Bu eleştiri ve önerilerin yer aldığı linkler, bir Word dokümanına alıntılanarak aciliyet durumuna göre belirli aralıklarla bilgi@yenibirparti.org adresine “Eleştiri ve Öneriler Raporu” konu başlığı ile gönderilir.
  • Her türlü polemikten uzak durulur. Haksız veya yapıcı eleştiriler ile önerilerin yanıtlanması sonrasında meselenin polemiğe dönüşme ihtimali görüldüğünde yanıt verilmez ve polemikten kaçınılır.
Yönergeyi PDF formatında indirmek için tıklayınız.