YeniBirParti Hareketinin partileşmesi halinde uygulayacağı Parti Tüzüğü, Türkiye’de hiçbir partinin tüzüğünde yer almayan demokratik hususlar ve farklılıklar içermektedir. Parti içi demokrasiyi sağlamak üzere tüzükte; milletvekili ve tüm mahalli idare görevleri için aday belirlenmesi süreci, sadece önseçime bağlanmıştır. Diğer tüm partilerde Merkez Yoklaması ve Merkez Adayı uygulaması varken, anti-demokratik bu uygulamalar YeniBirParti Hareketinin Tüzüğünde yer almamaktadır. Tüzükteki diğer düzenlemelere göre;
  • Her vatandaşımız, herhangi bir onay aşaması olmadan partiye üye olabilecektir.
  • Genel Başkanın görev süresi en fazla onbeş seneyle sınırlı olacaktır.
  • Parti organlarında görev alacaklarda, daha önce herhangi bir partinin aynı kademesinde görev almamış olma şartı getirilmiştir. Böylece siyaseti meslek haline getiren eski yüzler yerine, yeni ve temiz bir kadroyla hareket etme amacı güdülmüştür.
  • Genel Başkan, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda parti yönetimini belirleyeceği bir genel başkan yardımcısına devredecektir. Böylece Cumhurbaşkanı seçilen Genel Başkan, tüm zamanını ve enerjisini devlet işlerine sarf edebilecektir.
  • Aynı kişi, en fazla iki dönem milletvekili veya belediye başkanı seçilebilecektir.
  • Aynı kişi, en fazla on yıl il, ilçe veya belde başkanlığı ile yurtdışı temsilciliği yapabilecektir.
  • Bir kişinin partinin farklı kademe organ ve kurullarındaki görevlerinin, milletvekilliğinin, mahalli idarelerdeki görevleri ile delegeliğinin süresi, toplamda onbeş seneden fazla olamayacaktır.
  • Parti organlarına seçilenlerin %20’sinden fazlasının aynı çıkar grubuna veya organize yapıya (dernek, vakıf, aşiret, cemaat vb.) mensup olduklarının tespit edilmesi durumunda görevden uzaklaştırılabilecekleri hükme bağlanmıştır.
Tüm bu hususlar, aşağıdaki linkten ulaşılabilen Tüzükte yeşil renkte işaretlenmiştir.