• Hızlı tren projelerine daha fazla kaynak aktarılacak ve Anadolu’nun dört bir yanı hızlı tren projeleriyle birbirine bağlanacaktır.
 • Yük taşımacılığına yönelik yeni tren yolları projeleri uygulamaya sokulacaktır. Böylece yurtiçi ve yurtdışı ticarette nakliye maliyetlerinin azaltılması sağlanacaktır.
 • Üretim ve ticaretin gelişimi için hava yolu yolcu ve kargo taşımacılığı teşvik edilecek, tüm şehir merkezlerine en fazla 2 saatte ulaşılacak şekilde belirlenecek yerlere, yerel uçuşlara uygun küçük havaalanları inşa edilecektir.
 • Başta tarım ürünleri olmak üzere, tüm ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı sevkiyatlarına yönelik kamu sermayeli (Yap-İşlet-Özelleştir yöntemiyle)  kargo uçak filo şirketi kurulacak ve üreticilerimizin hizmetine sunulacaktır.
 • Yine üretim ve ticaretin gelişimi için deniz yolu taşımacılığına önem verilecek ve İskenderun ile Hopa arasında tüm Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz kıyılarını kapsayacak şekilde yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar yapılacaktır.  
 • Hava, deniz ve tren yolu projelerine ilave olarak karayolu yatırımları da hızlandırılacaktır. Tüm şehirlerarası yollar duble yol haline, tüm köy yolları da asfalt haline getirilecektir.
 • Türkiye genelini kapsayan bir “Kırsal Kalkınma Planı” hazırlanacaktır. Bu plan çerçevesinde; şehirlerdeki tüm imkânlar, köylerimize veya köylerimizden rahatlıkla ulaşılabilecek şekilde yaygınlaştırılacak ve köylerdeki altyapılar ile köy yolları iyileştirilecektir. Yolu asfaltsız olan, elektriği, suyu, telefonu ve interneti olmayan köy kalmayacaktır. Cep telefonu operatörlerinin kırsal bölgelerin tamamını kapsaması için, tüm operatörler için ortak altyapılar ivedilikle oluşturulacaktır.
 • Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen tüm köprü ve yollar gibi Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları da devletleştirilecek ve geçiş ücretleri, diğer köprü ve otobanların geçiş ücretlerine yakın bir hale getirilecektir.
 • Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçişi zorunlu olan vasıtalara Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden de geçiş izni sağlanacaktır.
 • Atatürk Havalimanı’nın Millet Bahçesine döndürülme projesi durdurulacak ve havalimanı olarak işletilmeye devam edilecektir.
 • Ulusal ve yerel düzeylerde ucuz, erişilebilir, hızlı ve sürekli toplu ulaşım olanakları geliştirilecek ve ülkemizin en ücra köşelerine kadar yaygınlaş-tırılacaktır.
 • Vatandaşlarımıza en uygun ulaşım imkânlarını sağlamaya yönelik olarak Uber ve benzeri yerli ve yabancı uygulamalar, hem uygulama sahiplerinin, hem de kullanıcıların ilgili makamlara kayıt yaptırmaları ve vergilerini ödemeleri kaydıyla serbest olacaktır.
 • Başta büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm illerimizde metro ve raylı sistem ihtiyaçları ivedilikle tespit edilecek ve bu ihtiyaçlar önceliklendirilerek derhal inşa çalışmalarına başlanacaktır.
 • İstanbul’da uygulanan metrobüs sistemi, başta diğer büyükşehirlerimiz olmak üzere faydalı olacağı tespit edilen tüm illerimize yaygınlaştırılacaktır.
 • Trafik sıkışıklığı yaşanan ana arterlerde birden fazla yolcu taşıyan araçlara tahsis edilecek özel şeritler oluşturulacaktır. ABD’de örneği görülen (HOV Lane veya Carpool Lane) bu uygulama ile aynı yöne giden vatandaşlarımızın ortaklaşa araç kullanmaları teşvik edilecek ve böylece hem trafiğe daha az araç çıkması sağlanarak trafik sıkışıklığı önlenecek, hem de yakıt tasarrufu sağlanacaktır.
 • Ulusal ve yerel düzeyde yol ve kaldırım yapımları için asgari kalite standartları oluşturulacak ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile tüm düzeyde belediyelerin bu kalite standartlarına göre hizmet vermeleri sağlanacaktır.
 • Trafik kazalarının önlenmesi için mümkün olan tüm tedbirler alınacaktır. Bu bağlamda sık sık kaza yaşanan yerler tespit edilerek bir daha kaza yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Yollara ölümlü kazaları ve kaza sonucu zararları azalttığı bilinen döner dubalı bariyerler döşenecek, tüm işaretler, uyarıcılar ve tabelalar gözden geçirilerek eksiklikler tamamlanacak ve yollardaki teknik yanlışlıklar düzeltilerek standartlara uygun hale getirilecektir.
 • Radar ve diğer trafik denetimleri, vatandaşımıza kurulmuş bir para tuzağı olmaktan çıkarılacaktır. Trafik denetimleri, kazaların önlenmesi ile trafik kurallarının özümsenmesi amacına yönelik olarak uygulanacak ve denetimler artırılacaktır.
 • Şehirlerarası ve şehir için hız limitleri yol çeşitlerine ve araç türlerine göre tekrar gözden geçirilecek ve makul düzeylere gelecek şekilde artırılacaktır.
 • Başta fiber internet (genişbant) altyapısı olmak üzere telefon ve internet hizmetlerine yönelik olarak her hizmet sağlayıcının ayrı masraf yapmaması ve böylece milli servetin heba edilmemesi için önümüzdeki 50 yıl boyunca gerekebilecek yeni kablo ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, kırsal bölgeler de dâhil olmak üzere tüm Türkiye genelinde geniş hacimli boru hatları oluşturulacak ve tüm hizmet sağlayıcıların bu kablo boru hatlarını kullanmaları sağlanacaktır.
 • Endüstri 4.0 için gerekli olan 5G teknolojisinin fiber alt yapısını oluşturmak üzere TÜRKSAT öncülüğünde diğer telekomünikasyon şirketlerinin de dahil olacağı ortak bir altyapı şirketi kurulacak ve 5G için gerekli olan tüm altyapı, bu şirket tarafından tüm Türkiye genelinde ivedilikle oluşturulacaktır. Böylece her bir şirketin ayrı ayrı yapacağı yatırımlarla milli servetin israf edilmesinin önüne geçilecektir.
 • Fiber internet (genişbant) altyapısı ile birlikte şehirlerimiz; “bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak, kaynaklarını en verimli şekilde kullanan ve bunu sonucunda da maliyet ve enerji tasarrufu sağlayan, hizmet kalitesini ve yaşam şartlarını yükselten, çevreye verdiği zararı azaltan, inovasyon ve düşük karbon ekonomisini destekleyen şehirler” olarak tanımlanan dijital (akıllı) şehirlere dönüştürülecektir.
 • Türksat üzerinden yayın yapan kanalların aylık uydu giderleri, Türk Lirası üzerinden sabit miktarlarda belirlenecek ve böylece yayıncılarımız, dövize bağlı dalgalanmalardan korunacaktır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilan ve reklamları, ulusal ve yerel medya kuruluşlarına adil bir şekilde dağıtılacak, bu ilan ve reklamların adil dağılımı için usul ve esaslar belirlenecek ve ilan ve reklamların medya kuruluşlarına dağılımına ilişkin veriler, şeffaf bir şekilde kurumların internet sitelerinden duyurulacaktır.
Foto Galeri