SURİYELİ SIĞINMACILAR ve DÜZENSİZ GÖÇMENLER

Başta Suriyeli ve Afganlar olmak üzere ülkemizde bulunan sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere ilişkin politikalarımızın amacı; ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman ve yetenekli sığınmacıları ülkemize kazandırmak, ancak diğer sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri ivedilikle ülkelerine geri göndermek, Suriyeliler açısından ise Suriye’de siyasi şartlar dönmelerine elverişli olana kadar ülkemize temelli yerleşmelerine imkân vermemek için onları Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin hâkimiyetindeki bölgelere ve kırsal alanlarda oluşturulacak kamplara nakletmektir.

Bu amaçlara yönelik olarak, ülkemizde yaşayan başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere tüm sığınmacılara ilişkin iskân, eğitim, istihdam ve sağlık alanlarında kapsamlı politikalar geliştirilecektir. Bu kapsamda öncelikli olarak:

 
 • Sayıları dört milyona yaklaşan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönebilmeleri için Suriye’deki iç savaşın bir an önce bitmesine yönelik politikalar izlenecektir. Bu kapsamda Suriye politikasında milli menfaatlerimiz doğrultusunda önemli değişiklikler yapılacak ve Suriye Rejimi ile karşılıklı çıkarlar doğrultusunda uzlaşı aranacaktır. Bu kapsamda Suriye Rejimine;
- Suriye topraklarının başta PYD/YPG, IŞİD ve El Kaide olmak üzere tüm terör örgütlerinden temizlenene kadar Türkiye’nin kontrolünde ve ılımlı muhalif grupların elindeki bölgelerde Suriye Rejimi ile herhangi bir çatışma yaşanmaması,

- Türkiye ve Suriye Rejiminin terör örgütlerine ve Suriye’nin rızası dışında askeri varlık gösteren ülkelere karşı birlikte hareket etmeleri,

- Suriye kaynaklı ve ülkemize yönelik tehditler oluşturan terörün sona ermesi, Suriye’de varlık gösteren tüm yabancı ülke askeri varlıklarının çekilmesi ve Suriye Rejiminin demokratik bir anayasa, demokratik seçimler ve genel af taahhüt etmesi akabinde Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi ve Türkiye’nin irtibat halinde olduğu ılımlı muhalif grupların silah bırakması,

- Ancak bu esnada başta Türkmenler olmak üzere Suriye iç savaşında ılımlı muhalif tarafta yer alan grupların ve ülkemize sığınan Suriye vatandaşların tüm demokratik haklarının korunması hususunda Rejimin Türkiye’ye garantör ülke statüsü ve temel hak ihlalleri halinde Türkiye’ye müdahale yetkisi vermesi,

 
hususlarında anlaşma teklif edilecektir. Bu konularda uzlaşıldığı takdirde Suriye’deki iç savaşın bitirilmesi, Suriye’nin normalleşerek yeniden imar edilmesi ve Türkiye’de misafir ettiğimiz Suriyelilerin vatanlarına dönmeleri için gerekli çalışmalar ivedilikle başlatılacaktır.
 
 • Suriye’de iç savaş sona erip sığınmacıların geri dönmeleri için uygun ortam oluşana kadar, tüm Suriyeli sığınmacılar öncelikle Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin hâkimiyetindeki bölgelere, bu bölgelerde yeterli alan kalmaması durumunda ise Suriye sınırlarına yakın illerimizin devletçe belirlenen kırsal bölgelerine nakledileceklerdir. Bu bölgelere yerleştirilen sığınmacıların ülkelerine dönene kadar tarım ve hayvancılık yapmaları ve ülkemizin iktisadi kalkınmasına katkı sağlamaları teşvik edilecektir.
 • Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması, Avrupa Birliği’nin taahhütlerini yerine getirmemeye devam etmesi durumunda iptal edilecektir.
 • Sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişinin engellenmesi ve sığınmacıların Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz hâkimiyetindeki bölgelerde ve ülkemizin kırsal bölgelerinde oluşturulacak kamplarda iskân edilmeleri konusunda Avrupa Birliği'nden daha fazla mali katkı talep edilecektir. Ayrıca sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin geldikleri ülkelerde siyasi istikrarın sağlanmasına yönelik politikalar izlenmesi, AB’den talep edilecektir. Bu talepler karşılanmadığı takdirde, ülkemizden Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin önündeki engeller kaldırılacaktır.
 • Başta Afganistan ve Pakistan’dan kaynaklananlar olmak üzere İran üzerinden ülkemize ulaşan düzensiz göçmen akınını sona erdirmek için İran sınırına elektrikli tel döşenecek ve sınıra belirli aralıklarla nöbetçi kulübeleri inşa edilecektir.
 • Kaçak göçmenlerin ülkemize girmesi, konaklaması, işe yerleştirilmesi ve çalıştırılmasını organize edenlere, ağır hapis cezaları ve vatandaşlıktan çıkarma cezaları getirilecektir.
 • 400.000 ABD Doları tutarında konut alanlara ve Bireysel Emeklilik Sistemine üç yıl süreyle 500.000 ABD Doları tutarında yatırım yapanlara vatandaşlık verilmesi uygulaması sonlandırılacaktır. Ayrıca konut ve kira piyasalarında yaşanan fahiş artışlar sona erene kadar yabancılara konut ve arsa satışı yasaklanacaktır.
 • Başta Afganistan ve Pakistan kaynaklılar olmak üzere, kaçak göçmenlerin tespitine yönelik kolluk kuvvetlerince denetimler artırılacak ve tespit edilen sığınmacılar, gecikmeksizin sınır dışı edilecektir.
 • Suriyeli sığınmacılar ve Afgan göçmenler de dâhil olmak üzere, ülkemizdeki tüm sığınmacı ve düzensiz göçmenler, parmak izleriyle birlikte kayıt altına alınacaklardır.
 • Suriyeli sığınmacılara bedava sağlık hizmeti uygulamasına son verilecek ve sağlık hizmetleri uygun fiyatlarla ücretli olarak sunularak vatandaşlarımızın ödediği vergilerin suistimal edilmesinin önüne geçilecektir.
 • İhtiyaç duyulan sektörlerde sığınmacıların istihdamı için kriterler belirlenecek ve istihdam edilen sığınmacılar kayıt altına alınacaktır. Bununla birlikte sığınmacıların çoğunluğu, ülkelerindeki durum dönmeleri için uygun oluncaya kadar yerleştirilecekleri Suriye’nin ülkemizin kontrolündeki bölgelerinde ve/veya sınıra yakın kırsal bölgelerimizde ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tarım ve hayvancılık yapmaya teşvik edilecektir.
 • Sığınmacıların çocukları ve kendileri için uygun müfredat belirlenecek ve ülkemize sığınan bu kişilerin ülkemizin kontrolündeki bölgelerde kalmak zorunda kaldıkları süre içinde iyi eğitim almaları ve bunun yanında dilimizi ve kültürümüzü öğrenerek ülkemizi sevmeleri sağlanacaktır.
Foto Galeri