Sosyal politikalarımızın temel amacı; aile kurumunu korumak, işsizliği ve işsizliğe bağlı kötü sonuçları ortadan kaldırmak, yoksulluğu bitirmek, ihtiyaç sahiplerine gereken her türlü yardımı adaletli bir şekilde yapmak ve dezavantajlı vatandaşlarımızı sosyal ve ekonomik hayata entegre etmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki politikalar uygulanacaktır;

 
Sosyal Yardımlar
 
 • Sosyal yardımlar artırılarak devam edecek ve sosyal yardımlara ayrılan bütçe, Avrupa Birliği standartlarına ulaştırılacaktır.
 • Engelliler, yaşlılar, dul ve yetimler başta olmak üzere dezavantajlı gruplar, devletin bir emanet şuuruyla sahip çıkacağı kesimler olacaktır.
 • Sosyal yardımların iktidar partisinin yardımı olduğu algısı yıkılacak ve devletin hazinesinden finanse edilen yardımlar olduğu bilinci yaygınlaştırılacaktır.
 
İşsizlikle Mücadele
 
 • Başlatılacak teknoloji odaklı büyük sanayi hamlesi ve kırsal kalkınma programları ile vatandaşlarımız için geniş iş imkânları oluşturulacak ve işsizlik sıfır düzeyine düşürülecektir.
 • Tam istihdam hedefi doğrultusunda işsiz vatandaşlarımız için personel ihtiyacı olan sektörlere yönelik yetenek ve vasıf kazandırıcı eğitimlerin sayıları ve imkânları artırılacaktır.
 • Engelli vatandaşlarımız için meslek edindirme kursları yaygınlaştırılacak, engelli vatandaşlarımızın girişimcilikleri ve istihdam edilmeleri teşvik edilecektir.
 • Her ilde oluşturulacak istihdam imkânları ile vatandaşlarımız mevsimlik işçi olarak çalışma ihtiyacı hissetmeyecek hale getirilecektir. Buna rağmen mevsimlik işçi olarak çalışmak isteyen ailelerin çocukları için geçici (baraka) kreş ve okullar oluşturulacak ve çocukların bu kreş ve okullarda eğitime devam etmeleri sağlanacaktır.
 • Cezaevleri, hükümlülerin rehabilite edilerek topluma kazandırılacakları ve meslek sahibi olmayanların meslek edinebilecekleri şekilde yeniden kurgulanacaktır.
 
Engelli ve Kronik Rahatsızlıkları Olan Vatandaşlarımıza Yönelik İyileştirmeler
 
 • Kamuya açık alanlar, binalar ve toplu taşıma araçları, engelliler için erişilebilir hale getirilecektir. Bu amaçla Engelliler Hakkında Kanun uyarınca her ilimizde kurulan “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Kurulları” işlevsel hale getirilecek ve sosyal hayatın engelli vatandaşlarımız için kolaylaştırılması sağlanacaktır.
 • Engelli ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza yönelik oluşturulacak politikalarda bakış açısı; yardım temelli değil, hak temelli olacaktır. Bu doğrultuda engelli ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın sosyal hayata dâhil olmalarına ve sosyal hayatta karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik tüm tedbirler ivedilikle alınacaktır.
 • Engelli ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları sağlık raporlarını tek seferde temin edebilecekleri bir rapor sistemi oluşturulacak ve engellilik/işgöremezlik raporu vermek üzere ihtisas merkezleri kurulacaktır. Böylece vatandaşlarımız engelli/işgöremezlik raporu alabilmek için hastane hastane dolaşmak zorunda kalmayacaklardır.
 • Engellilik ve işgöremezlik oranının objektif bir şekilde tespit edileceği ve doktordan doktora değişmeyecek ölçülebilir kriterler oluşturulacaktır. Böylece engelli ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız, hiç bir haksızlığa uğramadan, objektif şekilde engellilik/işgöremezlik oranlarına ilişkin rapor alabileceklerdir.
 • Yaşamları boyunca insüline bağımlı tüm Tip 1 diyabetli hastalarımız için sürekli kan şeker ölçüm cihazları (sensör) SGK tarafından karşılanacaktır.
 • Engelli ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlanan haklar artırılarak, engellilik/işgöremezlik oranına göre kademeli olarak tekrar belirlenecek ve engellilik/işgöremezlik oranı %40’ın altındaki engelli vatandaşlarımıza da engellilik/işgöremezlik durumlarına uygun haklar sağlanacaktır.
 • Engelli ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları protez, tekerlekli sandalye, merdiven çıkma cihazı ve DMD hastaları için BİBAP cihazı gibi ürünler, sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınacaktır.
 • Engelli öğrencilerimizin eğitim haklarının teminine yönelik tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda engelli öğrencilere özel, ücretsiz devlet okulları açılacak ve engelli öğrencilere yönelik yeterli sayıda özel eğitim öğretmeni kadrosu oluşturularak bu kadrolara ivedilikle atama yapılacaktır. Ayrıca devlet ve özel eğitim kurumlarında sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olarak engelli öğrenciler bulunan tüm öğretmenlere, engelli öğrencilerle iletişimlerinin nasıl olması gerektiğine dair özel eğitimler verilecektir.
 • Otizm, down sendromu, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite sorunları yaşayan ve özel öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için her ilde yeterli sayıda özel devlet okulu kurulacak ve bu okullar ücretsiz olacaktır. Böylece özel ilgiye muhtaç çocukları olan ailelerimizin omuzlarından büyük bir yük alınmış olacaktır.
 • Otizmli ve down sendromlu çocuklar için her ilde gündüzlü ve yatılı yaşam merkezleri, otizmli ve down sendromlu yetişkinler için de yine her ilde yatılı bakım merkezleri açılacaktır. Böylece otizmli veya down sendromlu çocukları veya yakınları olan vatandaşlarımızın omuzlarından büyük bir yük alınmış olacaktır.
 • Otizm, down sendromu, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite sorunları ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocukları olan ailelere rehberlik etmek için her ilde rehberlik merkezleri oluşturulacak ve tedavi ve eğitim amaçlı en doğru bilgiler, ailelere ilk elden verilerek doğru yönlendirmeler yapılacaktır.
 • Otizm ve down sendromu testleri, bebeklik kontrollerinde rutin olarak uygulanacak ve Otizm ve Down Sendromu Araştırmaları Merkezleri kurularak bu merkezler bünyesinde uzman doktorlardan oluşan tedavi üniteleri oluşturulacaktır. Bu Merkezlere ülkemizde ve dünyada yetişmiş akademisyen ve araştırmacılar davet edilecek ve Ar-Ge faaliyetleri için yeterli bütçe ayrılacaktır.
 • SMA hastası çocuklarımız için piyasada mevcut olan her türlü ilaç, ailelerin talep etmesi halinde SGK tarafından karşılanacak ve aileler, yardım kampanyaları düzenlemek zorunda bırakılmayacaktır.
 • Kamu kurumlarında ve özel sektörde engellilik/kronik rahatsızlık durumuna göre çalışılabilecek kadrolar belirlenecek, engelliler için belirlenen kotaların doldurulması ve istihdam edilen personelin aktif olarak iş hayatına adapte edilerek ayrımcılığa tabi tutulmamaları için gerekli tüm tedbirler alınacaktır.
 
İhtiyaç Sahiplerine Yardım
 
 • Sokaklarda yaşayan veya zorla çalıştırılan çocuklar, devlet yurtlarına alınarak insan onuruna uygun bir yaşam standardı ile eğitim imkânlarına kavuşturulacaklardır.
 • Sokaklarda yaşayan yetişkinler için barınma evleri kurulacak, buralarda rehabilite edilen vatandaşlarımız sosyal hayata ve ekonomiye kazandırılacaklardır.
 • Dilencilik çeteleriyle mücadele edilecek ve çetelerin ellerine düşen çocuklarımız ile yaşlı ve muhtaç vatandaşlarımız kurtarılacaktır. Ayrıca dilenciliği meslek haline getirenler için caydırıcı hapis ve para cezaları getirilecek ve böylece vatandaşlarımızın iyilik duygularının istismar edilmesine engel olunacaktır. Gerçekten ihtiyaç duyduğu için dilenenler ise hayatlarını idame ettirebilecekleri asgari imkânlar sağlanarak sosyal ve ekonomik hayata dâhil edilecektir.
 • Her il ve ilçede, ihtiyaç sahipleri için her gün öğünlük yemek çıkaran veya çeşitli hayratlarla vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlayan vakıf ve derneklere maddi destek sağlanacaktır.
 • Parasız Yatılılık ve Bursluluk uygulamasının bütçesi artırılacak ve maddi imkânları yetersiz daha fazla başarılı öğrenciye daha yüksek miktarlarda destek verilecektir.
Uyuşturucu ile Mücadele
 
 • Uyuşturucu ile etkin bir mücadele sistemi geliştirilecek ve vatandaşlarımız karanlık güçlerin tuzaklarından korunacaktır.
 • Uyuşturucu bağımlılarının rehabilitasyonu için oluşturulan ancak oldukça yetersiz kalan merkezler, her ilde en az bir tane olacak ve ihtiyaca cevap verecek şekilde yaygınlaştırılacaktır. Bu merkezlerin yatak sayıları artırılacak ve ilaç, ekipman ve personel bakımından en üst seviyeye çıkarılarak modern tedavi yöntemleri uygulanacaktır.
 
Kadını ve Aile Kurumunu Korumaya Yönelik Tedbirler
 
 • Aile kurumunun sağlıklı işlemesine yönelik tedbirler alınacaktır.
 • Evlenmek isteyen her bir vatandaşımız için bir kereye mahsus ve gelin ve damat adaylarına ayrı ayrı olmak üzere, kamu bankalarından 100.000 TL tutarında 3 yıl vadeli faizsiz kredi imkânı (düğün kredisi) sağlanacaktır.
 • Aile içi sorunların çözüme kavuşturulması ve boşanma vakalarını asgari seviyeye düşürme amacıyla her ilde yeterince Aile Danışma ve Rehberlik Merkezleri kurulacaktır. Bu merkezler, boşanma davalarında uzlaştırma makamı olarak da görev yapacaklardır.
 • Evli veya boşanmış, çocuğu olan ve kendisine mahsus hiçbir geliri olmayan ev hanımlarına, aylık 1.000 TL tutarında destek ödemesi yapılacaktır.
 • Her mahalleye yeteri kadar Anne Merkezleri açılacaktır. Bu merkezlerde hamilelik öncesi, hamilelik süreci, doğum süreci, doğum sonrası ve bebeklerin bakımları ile ilgili annelere destek verecek uzman personel ve ebeler görev yapacak ve annelere ihtiyaç duydukları her konuda rehberlik edeceklerdir. Yine bu merkezlerde, 0-7 yaş arası çocukların uzman personelce bakım, oyun ve eğitim ihtiyaçlarının giderileceği, bu sırada annelerin kitap okuyarak veya diğer annelerle sohbet ederek vakit geçirebilecekleri mekânlar oluşturulacaktır.
 • Kadını koruma amaçlı olduğu iddia edilen ama neticede boşanmalara ve ailelerin dağılmasına neden olarak kadın başta olmak üzere eş ve çocuklarını da mağdur eden 6284 sayılı Kanun ve ilgili diğer yasal düzenlemeler, hem kadını koruyacak hem de aile kurumunun devamına zarar vermeyecek şekilde yeniden düzenlenecektir.
 • Kadınlara, çocuklara ve yaşlılara (zayıflara) karşı uygulanan şiddet, "yüz kızartıcı suçlar" kategorisine alınacaktır. Zayıflara karşı şiddetin toplum tarafından yüz kızartıcı bir suç olarak kabullenilmesi için kampanyalar düzenlenecektir. Zayıflara karşı şiddet uygulayanlara, diğer adli ve idari cezaların yanında sosyal yardımlardan yararlanamama ve kamu görevlerine atanamama cezaları verilecektir.
 • Kadınlara, çocuklara ve yaşlılara karşı şiddetin önlenmesi için ilkokuldan itibaren tüm eğitim kurumlarında ve camilerde bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecektir.
 • Kız çocuklarının eğitimine destek için özel burslar tahsis edilecektir.
 • İhtiyaç duyan anneler için kreş yardımı yapılacaktır. Kreş yardımı, özel okullar için sağlanan devlet teşviki niteliğinde olacak ve aylık geliri 2 asgari ücret tutarının altında olan tüm ailelere, aynı anda en fazla iki çocuk için belirli miktarlarda destek verilecektir.
 • Müebbet nafaka uygulamalarına son verilecektir. Nafaka miktarı, boşanmadaki kusur derecelerine göre belirlenecek ve süresi en fazla 3 yıl olarak sınırlandırılacaktır.
 • Eş durumu nedeniyle tayin bekleyen ve aile bütünlüğü bozulan kamu personelinin sorunlarının çözümü ve aile bütünlüğünün sağlanması için ivedilikle tedbirler alınacaktır. Bir eş için norm kadro yetersizliği dolayısıyla tayin imkanı olmadığı takdirde, tayin hakkı olmayan diğer eş için de tayin isteme veya eşinin bulunduğu ilde geçici görevlendirme talep etme hakkı getirilecektir.
 • Erken yaşta evlendikleri için “tecavüz” ve “cinsel istismar” suçlarından uzun yıllar ceza alanlara yönelik adaleti tesis edici düzenlemeler yapılacaktır. Her iki eşin rızasıyla 15-18 yaşları arasında evlenmek, taraflardan birinin istismar iddiası olmaması kaydıyla ayrı bir suç olarak düzenlenecek ve cezası bir yıl ile sınırlandırılacaktır. Böylece uzun süredir ailelerinden ve çocuklarından kopmuş olan ve hem kendileri, hem de eş ve çocukları mağduriyet yaşayan kişiler, kısa sürede ailelerine kavuşabilecekler ve mağduriyetleri giderilecektir.  
 
Gazilerimiz ile Şehit ve Gazi Ailelerine Yönelik İyileştirmeler
 
 • Gazilerimizin özlük hakları iyileştirilecek ve ihtiyaç duydukları her türlü tedavi kendilerine sağlanacak ve protez ve tekerlekli sandalye gibi her türlü ekipman, ivedilikle tedarik edilecektir.
 • Terörle mücadele sırasında yaralanıp, SGK mevzuatına göre malul sayılmayan gazilerimizin mağduriyetleri, yeni bir düzenleme ile giderilecek ve hak ettikleri gazilik unvanı, kendilerine verilecektir.
 • Şehit ve gazilerimizin kendi kategorilerinde hakları eşitlenecek ve şehit ve gazilerimiz arasında ayrımcılık yapılmayacaktır.
 • Travma yaşayan gazilerimizin rehabilitasyonu için merkezler oluşturulacaktır.
 • Şehitlerimizin nüfus kayıtlarına “ölü” değil, “şehit” ibaresi işlenecektir.
 • Askeri sosyal tesislerdeki subay, astsubay, uzman erbaş ve sivil memur ayırımı kaldırılacak ve rütbe veya unvan ayrımı olmaksızın tüm Milli Savunma Bakanlığı personeli ve aileleri ile gazilerimiz ve şehit ve gazi ailelerinin her tesisten eşit şekilde yararlanması sağlanacaktır. 
Roman Vatandaşlarımıza Yönelik İyileştirmeler
 • Eğitimli Roman gençler için kamu kurumlarında kontenjan tahsis edilecektir. Sadece Romanlara özel bu kadrolara, Roman gençlerimiz KPSS puanlarına göre yerleştirileceklerdir.
 • Roman vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelerde gerçekleştirilecek kentsel dönüşümler, aslına uygun şekilde “yerinde dönüşüm” şeklinde yapılacaktır. Kanuni mülkiyet sorunu olan Roman vatandaşlarımıza, evlerinin bulunduğu arsalar için uygun fiyat ve taksitlerle tapu edinme hakkı sağlanacaktır.
 • Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı mahallelerdeki alt yapı sorunları çözülecektir.
 
Aşırılık ve Radikalleşmeyle Mücadele
 
 • Her türlü aşırılık ve radikalleşme ile mücadele edilecek ve vatandaşlarımızın başta terör örgütleri olmak üzere çeşitli radikal örgüt ve ideolojilerin tuzaklarına düşmemeleri için geniş kapsamlı tedbirler alınacaktır.
 • Çeşitli nedenlerle aşırılık yanlısı ve radikal görüşler benimseyen vatandaşlarımızın rehabilitasyonu için Radikalleşmeyle Mücadele Merkezleri kurulacaktır.
 
Silahlanmaya Karşı Tedbirler
 
 • Ülkemizde bireysel silahlanma, korkutucu seviyelere gelmiş bulunmaktadır. Kolayca ulaşılabilen silahlar, pek çok vatandaşımızın canına mâl olmakta ve bireysel silahlanmanın özgür olduğu ABD’de sıkça görüldüğü gibi bireysel ve toplu katliamlara zemin hazırlamaktadır. Bu gibi tehlikelere mahal vermemek için silah bulundurma ve satış şartları zorlaştırılacak ve sıkı denetime tabi tutulacaktır.
 
Bahis ve Şans Oyunları
 
 • Devlet eliyle bahis, şans oyunları ve benzeri kumar faaliyetleri yürütülmesine son verilecek ve Milli Piyango İdaresi kapatılacaktır. Bu uygulama, pek çok aileyi perişan eden ve ailelerin dağılmasına neden olan kumar alışkanlıklarıyla mücadelenin önemli bir ayağını oluşturacaktır.
 
Sosyal Güvenlik
 • Emekli maaşları, adaletin tesis edileceği şekilde yeniden belirlenecektir. Memur, kamu işçisi, özel sektör işçisi, esnaf, serbest çalışan ve çiftçi emeklileri arasında oluşan devasa farklar giderilerek, adalet tesis edilecektir.
 • Erken emekli olmak isteyen tüm vatandaşlarımız için alternatif seçenek sunulacaktır. 25 yıl çalışmış olmak ve en fazla 20 yıl emekli maaşı almayı kabul etmek kaydıyla, dileyenler 50 yaşından itibaren emekli olabilecektir. Bu şekilde emekli olanlar, 20 yıl sonra asgari ücretin yarısından az olmamak kaydıyla, maaşlarının üçte biri oranında aylık alabileceklerdir. Böylece bütçeye ek bir yük getirilmeden vatandaşlarımıza erken emeklilik için alternatif bir seçenek sunulabilecektir. Örneğin bu seçeneğe göre gerekli şartları yerine getirip 50 yaşında emekli olan bir vatandaşımız, 70 yaşına kadar hak ettiği emeklilik maaşını, 70 yaşından sonra ise emeklilik maaşının üçte birini alabilecektir. Ancak emeklilik maaşının üçte biri, asgari ücretin yarısından az ise, maaşı asgari ücretin yarısına eşitlenerek ödenecektir.
 • Emeklilik için gerekli prim süresini doldurup çalışmaya devam eden esnaf için, dilerlerse prim ödememe, dilerlerse prim ödeyip daha fazla emekli maaşı alma imkânı getirilecektir.
 • Emeklilik için gerekli prim süresini doldurup yaş şartını doldurmayı bekleyen vatandaşlarımıza, prim süresini doldurdukları süre ile yaş şartını dolduracakları zaman dilimi arasında istedikleri zaman emekli ikramiyelerini alabilme imkânı sağlanacaktır.
 • Daha uzun süre çalışıp daha çok emekli keseneği ödeyenlerin, ödedikleri primle orantılı olarak daha fazla emekli maaşı alması sağlanacaktır. Bunun için emekli maaşı ödemeleri, emekli olana kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan kesintilerin toplam tutarıyla orantılı olarak belirlenerek bu konuda da adalet tesis edilecek ve mevcut durumda olduğu gibi daha uzun süre çalıştığı için emeklilik maaşı düşen vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir.
 • 6000 sayılı Kanun uyarınca sivil memur olarak emekli olan uzman erbaşlara, uzman erbaş emeklilik hakları sağlanacaktır.
 • Terörle mücadele sırasında yaralanıp, SGK mevzuatına göre malul sayılmayan gazilerimizin mağduriyetleri yeni bir düzenleme ile giderilecek ve hak ettikleri gazilik unvanı kendilerine verilecektir.
 • Emekliler için Bayram ikramiyesi 3.000 TL’ye çıkarılacaktır. Bu düzenlemeden faydalanamayan Vakıf ve Sandık emeklileri de diğer emeklilere verilen miktarlarda bayram ikramiyesi alabileceklerdir.
 • Emekliler için Bayram ikramiyesi düzenlemesinden faydalanamayan Vakıf ve Sandık emeklilerine de diğer emeklilere verilen miktarlarda bayram ikramiyesi verilecektir.
 • Kıdem tazminatı uygulaması, bireysel emeklilik uygulamasına benzer bir formata dönüştürülecektir. Tazminat yükünün yarısı işveren tarafından, yarısı ise işsizlik fonundan karşılanacak ve çalışanlar kendi istekleri ile işten ayrılsalar dahi tazminatlarını alabileceklerdir.
 • Çırak ve stajyer öğrenci olarak çalışılan süreler için ilgililere borçlanma hakkı verilecek ve sigortalılık başlangıç tarihinin belirlenmesinde çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışmaya başlama tarihi esas alınacak.
 • İşyerinde veya dışında çalışma esnasında bulaşan Covid-19 ve diğer salgın hastalıklar, iş kazası niteliğinde kabul edilecektir.
Hayvan Dostlarımız
 • Kapsamlı bir Hayvan Hakları Kanunu çıkarılacak ve hayvanlar eşya statüsünden çıkarılacaktır. Hayvanlara yapılan eziyet ile çevreye verilen zararların cezaları artırılacak, para cezaları yerine hapis cezaları ve/veya rehabilitasyon merkezlerinde tedavi mecburiyeti getirilecektir.
 • Sokak hayvanları ve yaban hayvanlarının yaz aylarında susuz, kış aylarında da aç kalmaması için tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda sokak hayvanları için park ve yeşil alanlara su ve yiyecek makinaları kurulacak, yaban hayvanları için de kış aylarında belirlenecek bölgelere yiyecek bırakılacaktır.
 • Can güvenliği için tehdit oluşturan sokak köpekleri sorununun çözümüne yönelik tüm Türkiye genelini kapsayan ancak hayvan haklarını ihlal etmeyecek düzenlemeler yapılacaktır. Bu kapsamda tüm Türkiye genelinde sokak köpekleri kısırlaştırılıp küpelenecek ve bu hayvanları sahiplenen vatandaşlarımıza aylık düzenli bakım desteği sağlanacaktır. Sahiplenilmeyen sokak köpekleri, barınaklara alınarak gönüllülerin gözetiminde ve güvenli bir ortamda yaşamaları sağlanacaktır. Böylece hem vatandaşlarımızın can güvenliği, hem de sokak köpeklerinin daha müspet koşullarda yaşamaları sağlanacaktır.
 • Tehlikeli köpek türlerini sahiplenmek ve yetiştirmek yasaklanacak, bu kategoriye girenler ivedilikle kısırlaştırılarak barınaklara nakledilecektir.  
Foto Galeri