• Katma değeri yüksek, stratejik ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin üretimi teşvik edilecek ve bunun için özel sektörün gücü yetmediği takdirde bu yatırımlar devlet tarafından yapılacaktır. Devlet tarafından yatırım yapıldığı takdirde, bu yatırımlar üretim aşamasına geldikten sonra özelleştirilecektir. Bu özelleştirmeler, yüksek oranda fabrikaların bulunduğu bölge halkının hisse sahibi olmaları şeklinde yapılacak ve bölge halkının yatırımları sahiplenmesi sağlanacaktır. Böylece ihtiyaç olması halinde, “Yap-İşlet-Devret” modelinin tersi bir niteliğe sahip olan “Yap-İşlet-Özelleştir” yöntemiyle ülkemizin bir an önce yüksek teknoloji üretir hale gelmesi sağlanacaktır.
 • Yüksek teknoloji için gerekli araştırma-geliştirme (ar-ge) yatırımları teşvik edilecek, ar-ge faaliyetlerini ve yatırımlarını desteklemek için bir fon oluşturulacak ve ülkemizdeki yetişmiş insan gücü ar-ge yatırımlarına yönlendirilecektir. Ayrıca başta yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımız olmak üzere dünya çapında alanında söz sahibi bilim insanlarının ülkemize gelmeleri ve ülkemizdeki ar-ge çalışmalarında görev almaları teşvik edilecek, bunun için özel sektörün kaynakları yeterli olmadığı durumlarda devlet inisiyatif alacaktır.
 • ABD’deki Silikon Vadisine benzer teknoloji geliştirme amaçlı büyük bir merkez (Teknoloji Vadisi) kurulacak ve bu merkez ile Türkiye genelindeki üniversiteler ve tekno-kentler bağlantılı hale getirilecektir.
 • Her ilimizde araştırma geliştirme çalışması yapmak isteyen vatandaşlarımıza ve işletmelerimize araç-gereç kiralaması yapacak ve uygun ortamlar sunacak büyük laboratuvarlar kurulacaktır. Böylece yüksek meblağlı araç gereçleri temin edemediği için ar-ge faaliyetlerinde bulunamayan araştırmacılarımızın ve girişimcilerimizin uygun maliyetlerle ar-ge faaliyetlerini gerçekleştirmeleri sağlanacaktır.
 • Her alanda milli yazılımlar ve uygulamalar geliştirilmesi için ilgili kamu kurumları görevlendirilecek ve özel sektöre bireysel ve kurumsal bazda güçlü teşvikler verilecektir. Bilhassa bilgisayar ve akıllı telefonlar için işletim sistemleri ve haberleşme (e-posta, internet üzerinden arama ve mesajlaşma) gibi ulusal güvenliğe yönelik alanlarda ivedilikle çalışmalara başlanacaktır.
 • Yapay zekâ konusunda çalışma yürüten üniversitelerimize, ar-ge merkezlerimize ve firmalarımıza güçlü teşvikler verilecek ve ülkemizdeki çalışmaların uluslararası düzeyde en ileri çalışmalar olması için gerekli tüm altyapı oluşturulacaktır. 
 • Savunma Sanayii teknolojilerinin geliştirilmesi ve tamamen milli imkânlarla ülkemizin savunma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla finansman ve insan kaynağı açısından gerekli tüm altyapı ivedilikle oluşturulacaktır.
 • Dünya rezervlerinin çoğu ülkemizde bulunan ve geleceğin en stratejik enerji kaynakları konumunda olan toryum ve bor madenleri, ülkemizde işlenecek ve son ürün haline dönüştürülecektir. Bunun için gerekli teknolojik alt yapı, ivedilikle oluşturulacaktır.
 • Nükleer teknolojinin gelişimi ve nükleer enerji üretimi için çalışmalar hızlandırılacaktır. 
 • Yenilenebilir enerji üretimi için gerekli ürün (motor, türbin, panel vb.) ve tesislerin yerli üretim ile karşılanabilmesi ve bu ürünlerin dünya pazarlarına ihracı için hızlı tedbirler alınacaktır.
 • İlaç ve tıbbi cihaz sektörlerindeki araştırma ve geliştirme (ar-ge) çalışmaları teşvik edilecek; ar-ge çalışmalarına ve bu sektörlere yönelik yapılacak yatırımlara destek verilecektir. Böylece hem vatandaşlarımızın tedavi ve ilaç masrafları azaltılacak, hem de katma değeri yüksek bu sektörlerin üretim ve ihracatımıza katkısı sağlanmış olacaktır.
 • Kanser, şeker, omurilik, beyin rahatsızlıkları, otizm, down sendromu, obezite, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü ve benzeri çağımızın rahatsızlıklarının tedavisine yönelik araştırma merkezleri kurulacak ve bu merkezler bünyesinde uzman doktorlardan oluşan tedavi merkezleri oluşturulacaktır. Bu Merkezlere ülkemizde ve dünyada yetişmiş akademisyen ve araştırmacılar davet edilecek ve Ar-Ge faaliyetleri için yeterli bütçe ayrılacaktır.
Foto Galeri