Sağlık politikalarımız; öncelikle vatandaşlarımızın sağlıklarının korunması için gerekli tüm tedbirleri uygulamayı, hastalık durumunda ise her türlü hastalığın tedavisi için vatandaşlarımızın ikametlerine en yakın yerlerde daha kaliteli ve daha ucuz sağlık hizmetleri sunmayı ve başta ilaç olmak üzere tıbbi cihaz sektöründe millileşmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki politikalar uygulanacaktır;

 
 • Her bireye yılda bir kez ücretsiz check-up hakkı sağlanacak ve hastalıkların erken teşhis edilerek ilerlemeden tedavi edilmesi sağlanacaktır.
 • Koruyucu sağlık hizmetleri (check-up ve sağlıklı yaşam için danışmanlık) sunmak için her ilde ayrı sağlık kurumları kurulacaktır.
 • Her ilimizdeki kamu hastanelerinde son teknoloji ürünü tüm tıbbi cihazlardan yeterli sayıda bulunacaktır. Böylece vatandaşlarımız, tıbbi cihaz yetersizliği nedeniyle farklı illere gitmek veya uzun süre sıra beklemek zorunda kalmayacaktır.
 • Hastane randevu sistemi (MHRS), işlevsel hale getirilecektir. Telefon dışında hastanede de randevu alınmasına imkan sağlanacak ve randevu bulunamaması veya çok uzun tarihlere randevu verilmesi sorunları ivedilikle çözülecektir.
 • Olası virüs salgınlarına erken ve doğru müdahale için Ulusal Virüs Salgını Stratejisi geliştirilecektir. Bu strateji kapsamında; olası bir salgın halinde, tüm vatandaşlarımızın ücretsiz ve çok hızlı bir şekilde enfeksiyon testi yaptırabilmelerini temin etmek üzere test kiti üretecek ilaç firmaları ve testleri gerçekleştirecek laboratuvarlar ile tüm vatandaşlarımıza yetecek kadar maske ve dezenfektan temin etmek üzere devreye girecek firmalar belirlenecektir.
 • Salgın hastalıklara yönelik hızlı bir şekilde aşı ve tedavi üretilmesi amacıyla 2011 yılında Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna devredilen Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı tekrar kurularak kurumsal yapısı güçlendirilecektir.
 • Covid 19’a karşı ülkemizde kullanılan aşıların olumlu ve olumsuz etkileri bilimsel olarak araştırılacaktır. Aşılardan kaynaklı olumsuzluklar tespit edilmesi durumunda, zarar gören vatandaşlarımız ve aileleri için aşı üreticisi firmalardan tazminat talep edilecektir.
 • Her ilimiz için tüm alanlarda yeterli düzeyde uzman doktor kadrosu oluşturulacak ve bu kadrolara ivedilikle atama yapılacaktır
 • Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında kadro sayısı yeterli düzeye ulaşacak şekilde artırılacaktır. Sözleşmeli sağlık personeli alımına son verilecektir. Halen görev yapan sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçirilecek ve boş kalan kadrolara ivedilikle atama yapılacaktır.
 • Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının maaş ve ek ödemeleri ile çalışma/nöbet saatleri iyileştirilecek ve aynı işi yapan sağlık çalışanlarının özlük hakları eşitlenecektir. Çalışma barışını bozan uygulamalara son verilecek ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi tehlikeye atan performansa dayalı ücret sistemi kaldırılacaktır.
 • Döner sermaye gelirleri, sağlık çalışanları arasında adil bir şekilde paylaştırılacaktır.
 • Sağlık personeline yönelik şiddeti engellemek için tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda sağlık kurumlarının güvenliği için polis kadroları tahsis edilecektir. Sağlık personeline yönelik şiddet ve şiddet girişimlerinin adli cezaları arttırılacak ve şiddet uygulayanlara ayrıca 1 yıl boyunca acil hizmetler dışında sağlık kurumlarından yararlanamama cezası verilecektir. Sağlık personeline şiddet uygulayanların bu süre boyunca acil durumlarda sağlık kurumlarından yararlanmaları ise ancak polis eşliğinde ve ek ücret ödeyerek mümkün olabilecektir. Sağlıkta şiddet hadiselerinin yaşanmaması için bilinçlendirme kampanyaları düzenlenecektir. 
 • İhtiyaç duyulan il ve ilçelerde yeni hastaneler, kiralama veya inşa yöntemiyle derhal hizmete açılacak ve yatak sayısı uluslararası standartlara uygun olacak şekilde artırılacaktır. Ulaşımı vatandaşlarımız için çile haline dönüşen devasa şehir hastaneleri yerine, özellikle büyükşehirlerde her semtten kolayca ulaşılabilecek şekilde çok sayıda orta büyüklükte hastaneler açılacaktır.
 • İl merkezlerinde yer alan devlet hastaneleri kampüslerine ilçe, köy ve başka illerden gelen hastalar ve yakınları için misafirhaneler inşa edilecektir. Sembolik ücretlerle konaklanabilecek bu misafirhaneler sayesinde, hasta ve hasta yakınları için konaklama sorunu çözülecektir.
 • Türkiye’de çok görülen hastalıklar için her bölgede ihtisas hastaneleri açılacak ve vatandaşlarımızın tedavi için ikametlerinden çok uzak illere gitme zorunluluğu kaldırılacaktır.
 • Vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili konularda danışabilecekleri ve 24 saat hizmet verecek Alo Sağlık Hattı oluşturulacaktır.
 • Sağlık Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Yüksek Okulları ve Tıp Fakültelerinin hem insan kaynağı, hem de eğitim araç ve gereçleri yönünden kaliteleri yükseltilecektir.
 • İlaç stoklarıyla ilgili yaşanan sorunlar çözülecek ve hastalarımızın ihtiyacı olan her türlü ilaç, öncelikle ülkemizde üretilerek, bu mümkün değilse yurtdışından tedarik edilerek vatandaşlarımıza sunulacaktır.
 • İlaç sektörlerindeki araştırma ve geliştirme (ar-ge) çalışmaları teşvik edilecek ve ar-ge çalışmaları ile Türkiye’de bu sektörlere yönelik yapılacak yatırımlara destek verilecektir.
 • Tıbbi cihaz üretimine yönelik araştırma ve geliştirme (ar-ge) çalışmaları teşvik edilecek ve ar-ge çalışmaları ile Türkiye’de bu sektörlere yönelik yapılacak yatırımlara destek verilecektir.
 • İlaç satışlarında reçeteye göre istenilen adet ve miktarda satış sistemine geçilecek ve ilaç israfı ile bu israfın bütçeye getirdiği yük sona erdirilecektir.
 • 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarına yığılmaları önlemek ve uzman doktorların mesailerini sadece ihtiyaç duyan hastalar için kullanmalarını sağlamak amacıyla sağlık kurumları arasında zorunlu sevk sistemi oluşturulacaktır.
 • Organ ve doku nakli bekleyen on binlerce vatandaşımızın derdine derman olmak için organ bağışı ve nakli kolaylaştırılacaktır. Organ bağışının önemi konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
 • Başta uyuşturucu bağımlılığı olmak üzere, her türlü bağımlılıkla devletin ilgili tüm kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile seferberlik düzeyinde mücadele edilecektir.
 • Uyuşturucu, alkol ve sigara ile mücadele ve rehabilitasyon (AMATEM) merkezleri yaygınlaştırılacak ve yatak sayıları artırılacaktır.
 • Yatalak hastası olan vatandaşlarımızın, hastalarını uzun veya kısa süreli olarak emanet edebilecekleri Yatalak Hasta Bakımevleri kurulacak ve bu vatandaşlarımız üzerindeki yük hafifletilecektir.
 • SMA hastası çocuklarımız için piyasada mevcut olan her türlü ilaç, ailelerin talep etmesi halinde SGK tarafından karşılanacak ve aileler, yardım kampanyaları düzenlemek zorunda bırakılmayacaktır.
 • Yaşamları boyunca insüline bağımlı tüm Tip 1 diyabetli hastalarımız için sürekli kan şeker ölçüm cihazları (sensör) SGK tarafından karşılanacaktır.
 • Çok sayıda vatandaşımızın mağdur olduğu kanser, şeker, omurilik, kas ve beyin rahatsızlıklarının tedavisine yönelik araştırma merkezleri kurulacak ve bu merkezler bünyesinde uzman doktorlardan oluşan tedavi merkezleri oluşturulacaktır. Bu Merkezlere ülkemizde ve dünyada yetişmiş akademisyen ve araştırmacılar davet edilecek ve Ar-Ge faaliyetleri için yeterli bütçe ayrılacaktır.
 • Otizm ve down sendromu testleri, bebeklik kontrollerinde rutin olarak uygulanacak ve her ilde yeterli sayıda otizmli ve down sendromlu çocuklara özel ücretsiz eğitim kurumları, devlet tarafından kurulacaktır. Ayrıca Otizm ve Down Sendromu Araştırmaları Merkezleri kurulacak ve bu merkez bünyesinde uzman doktorlardan oluşan bir tedavi ünitesi oluşturulacaktır. Bu Merkezlere ülkemizde ve dünyada yetişmiş akademisyen ve araştırmacılar davet edilecek ve Ar-Ge faaliyetleri için yeterli bütçe ayrılacaktır.
 • Otizmli ve Down Sendromlu çocukları olan ailelere rehberlik etmek için her ilde rehberlik merkezleri oluşturulacak ve tedavi ve eğitim amaçlı en doğru bilgiler, ailelere ilk elden verilerek doğru yönlendirmeler yapılacaktır.
 • Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü ve benzeri çağımızın rahatsızlıkları ile ilgili araştırma merkezleri kurulacak ve bu merkezler bünyesinde uzman doktorlardan oluşan tedavi merkezleri oluşturulacaktır. Bu Merkezlere ülkemizde ve dünyada yetişmiş akademisyen ve araştırmacılar davet edilecek ve Ar-Ge faaliyetleri için yeterli bütçe ayrılacaktır.
 • Obezite ile mücadele için yeterli bütçe ayrılarak bir araştırma merkezi kurulacak ve bu merkez bünyesinde uzman doktorlardan oluşan tedavi merkezi oluşturulacaktır. Ayrıca vatandaşlarımızı yeme-içme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele konularında bilinçlendirmek üzere ilk ve orta eğitim kurumlarından başlayarak bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir.
 • Çölyak hastası vatandaşlarımıza yaş grubuna bakılmaksızın asgari ücretin 1/8’i tutarında aylık gıda desteği sağlanacaktır. Ayrıca glutensiz gıdalarda yerli üretim desteklenerek bu gıdaların fiyatları, çölyak hastalarını ve ailelerini yormayacak seviyelere düşürülecektir.
Foto Galeri