Kültür ve sanat politikalarımız; başta milli kültür ve sanatlarımıza yönelik faaliyetler olmak üzere, genel anlamda tüm kültürel ve sanatsal faaliyetlerin kırsal kesimler de dâhil olmak üzere Anadolu’nun her bölgesine yayılmasını, sanatın ve sanatçının desteklenmesini, sanatçıların kendilerini ifade edebilecekleri özgür bir ortamın oluşturulmasını ve ülkemizin bir kültür ve sanat merkezi haline getirilmesini amaçlamaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki politikalar uygulanacaktır;

 
 • Ekonomik yatırımlara ilave olarak eğitim, bilim,  kültür ve sanat alanlarında Anadolu’nun her bölgesinde yatırımlar yapılacak ve kültür merkezleri, kütüphaneler, opera, bale, konser, tiyatro, sinema ve konferans salonları, tüm il ve ilçelerimize yaygınlaştırılacaktır.
 • Pek çok il ve ilçemizde hizmete açılan ancak büyük ölçüde atıl kalan Kültür Merkezleri ile Gençlik Merkezleri, okullarımız ve halkımız için çok amaçlı olarak hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılacaklardır. Kültür ve Gençlik Merkezlerinde konferans, sempozyum, düğün, sünnet ve taziye programları düzenlenebilecek, sinema ve tiyatro gösterimleri yapılabilecek ve benzeri her türlü kültürel sanatsal faaliyetler gerçekleştirilebilecektir.
 • İlköğretimden itibaren öğrencilerin sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımları teşvik edilecek ve sanatsal yetenekleri tespit edilen öğrencilere bu yeteneklerinin geliştirilmesi için imkânlar oluşturulacaktır.
 • Başta yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımız olmak üzere dünya çapında alanında söz sahibi sanat ve kültür insanlarının ülkemizdeki eğitim ve sanat kurumlarında görev almaları teşvik edilecektir.
 • İki yılda bir Kültür ve Sanat Şurası düzenlenecek, bu şurada ülkemizdeki kültürel ve sanatsal gelişmeler ile kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunan vatandaşlarımızın sorunları müzakere edilecektir.
 • Ülkemizin tanıtımı ve ülkemiz hakkında dünya kamuoyunda olumlu algı oluşturulmasında en etkili araç olarak gördüğümüz sinema sanatının gelişimi ve milli bir sinema anlayışının oluşturulması için siyasi yaklaşımlardan uzak bir devlet politikası geliştirilecektir.
 • Sinema sektöründe yaşanan üretim, dağıtım ve salon tekelleşmesinin sona ermesi ve bundan sonra bu tarz bir tekelleşme yaşanmaması için gerekli düzenlemeler yapılacak ve bağımsız sinema filmlerinin seyirci kaygısı yaşamadan gösterilebileceği bağımsız salonlar zinciri oluşturulacaktır. Bu salonlar, ya yerel yönetimler tarafından işletilecek, ya da özel sektör tarafından işletilip devlet ve yerel yönetimler tarafından desteklenecek şekilde oluşturulacaktır.
 • Son yıllarda önemli bir ihraç ürünü hale gelen Türk dizileri ve sinema filmlerinin daha da gelişmesi için ABD’deki Hollywood ve Hindistan’daki Bollywood benzeri bir film platosu kurulacaktır.
 • Önemli bir ihraç ürünü haline gelen dizi ve sinema filmlerimizde yerli mal ve hizmetlerimizin yabancılara reklamının yapılması (dizi ve filmlere ürün yerleştirilmesi) için tedbirler alınacaktır. Böylece dizi ve sinema filmleri, hem kendileri üzerinden, hem de ürün yerleştirmesi yoluyla diğer ürünlerimizin ihracı üzerinden ülkemize döviz kazandıran birer ürün haline getirilecektir.
 • Sanatı ve kültürel faaliyetleri desteklemeye yönelik bir fon oluşturulacaktır. Kültür Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarda mevcut fon ve bütçeler, bu büyük fona devredilecektir. Yeterli insan kaynağı sağlanan bu fon, sanatın ve kültürün her alanında samimi çalışmaları destekler hale getirilecektir.
 • Pandemi döneminde getirilen müzik yasağı, tamamen kaldırılacaktır.
 • Tüm yazılı yayınların dijital nüshaları, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından dijital bir platformda derlenecek ve intihal kontrolleri, bu platform üzerinden yapılarak eser sahiplerinin hakları korunacaktır.
 • Basın ve ifade özgürlüğü, garanti altına alınacaktır. Yalan haber ve yasadışı bir eyleme davet içermediği sürece, vatandaşlarımızın her türlü platformda düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri, anayasa ve kanunlarla koruma altına alınacaktır. Basın ve ifade özgürlüğüne engel nitelikteki tüm mevzuat kaldırılacak veya özgürlüklerin garanti altına alınacağı şekilde tekrar düzenlenecektir.
 • Vatandaşlarımızın geleneksel ve sosyal medyada çıkan yalan haberlerden olumsuz etkilenmemeleri ve kötü niyetli odaklarca yanlış yönlendirilmemeleri için ilköğretimden üniversiteye kadar tüm eğitim kademeleri içi medya okur-yazarlığı dersleri müfredata zorunlu ders olarak eklenecektir.
 • Basın İlam Kurumu Genel Kurulunca, “Basın Ahlâk Esasları Hakkında” alınan 129 Sayılı Karar güncellenecek ve bu esaslara uymayanlar hakkında uygulanacak disiplin hükümleri belirlenerek bu hükümler sıkı bir şekilde uygulanacaktır. Böylece basın etiğine uygun davranmayan basın mensuplarının yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak ve işlerini iyi ve doğru yapan basın mensuplarının önleri açılacaktır.
 • Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlenmesine yönelik finansal destek vermek üzere bir fon oluşturulacak. Bu fondan STK’lara kira, demirbaş ve proje destekleri sağlanacaktır.
 • Sivil toplum kuruluşlarının kuruluşu ve işleyişine dair bürokratik süreçler azaltılacak ve vatandaşlarımızın sivil toplum kuruluşları altında örgütlenmeleri teşvik edilecektir.
 • Azınlık Cemaat Vakıfları Yöneticilerinin seçimine ilişkin 19/01/2013 tarihinde Vakıflar Yönetmeliğinden çıkarılan ve o tarihten bugüne bir daha düzenlenmeyen hükümler, ivedilikle gözden geçirilerek yürürlüğe konulacaktır.
 • Vakıf eserlerinin, vakıf senetlerine uygun şekilde muhafazası ve işletilmesine yönelik tedbirler alınacak ve bu hususa dair denetimler yapılacaktır.
 • Demokrasi, özgürlükler, adalet ve eğitim alanındaki gelişmelere ilave olarak kültür, sanat ve sivil toplum alanında insanımıza yapılacak yatırımlarla, Anadolu’nun bağrından tüm dünyayı aydınlatacak hak ve adalet temelli yeni bir medeniyetin meşalesi tutuşturulacaktır.
Foto Galeri