GENÇLİK
 
Türkiye’nin yarınlarını inşa edecek gençlerimizin beden ve ruh sağlıklarının en yüksek düzeye çıkarılması, en iyi şekilde eğitim görmeleri ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeleri, hatta bu gelişmelere öncülük ederek ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaları, gençlik politikalarımızın amaçlarını oluşturmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki politikalar uygulanacaktır;

 
 • Kamu görevlerine atamalarda torpil ve kayırmanın olmaması için B grubu kadrolara yerleştirmelerde mülakat uygulaması tamamen kaldırılacak ve Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alan (meslek) bilgisinin ölçüldüğü ve ağırlığı genel kültür ve genel yetenek puanlarından daha fazla olacak bölümler eklenecektir. A grubu kadrolar için ise torpil ve kayırmaya açık olan kurumların kendi mülakatlarına son verilecek, bunun yerine adayların psikolojik durumlarının, görgü kurallarına riayetlerinin ve temsil kabiliyetlerinin objektif bir şekilde ölçülerek puanlanacağı merkezi olarak yapılacak Genel Mülakat Değerlendirmesi (GMD) uygulaması getirilecektir. Böylece gençlerimizin hiçbir siyasi veya bürokratik referansa ihtiyaç duymadan, hak ettikleri kadrolara yerleşebilmeleri sağlanacaktır.
 • Belirli bölümlerdeki mezun yığılmalarını önlemek için kamu kurumlarındaki tüm boş kadrolara derhal atama yapılacak, özel sektöre getirilen istihdam yükümlülükleri de sıkı bir şekilde denetlenecektir.
 • Kapsamlı bir öğrenci affı çıkarılacak ve çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan gençlerimizin eğitimlerine devam etmelerine imkân tanınacaktır.
 • Kamu sınavlarına giriş ücretleri, kâr amacı gütmeden belirlenecek ve vatandaşlarımızı zorlamayacak makul rakamlara düşürülecektir.
 • Yükseköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yeterli devlet yurdu inşa edilecek ve böylece gençlerimiz istemedikleri halde, alternatif olmadığı için herhangi bir ideolojik veya dini yapının yurtlarına veya evlerine mahkûm edilmeyecektir.
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine verilen Öğrenim ve Katkı Kredileri için faiz veya enflasyon farkı alınmayacaktır. Geçmiş yıllardan Öğrenim ve Katkı Kredisi borcu olan gençlerimizin borçları da sadece anaparayı içerecek şekilde güncellenecek ve vadeleri uzatılacaktır.
 • Vakıf üniversitelerinde en az %50 burslu okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler de, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen burslardan yararlanabileceklerdir.
 • Ortaokul sonuncu sınıftan itibaren gençlere mesleki rehberlik ve kariyer planlaması desteği verilecektir. Böylece gençlerimiz, popülist bir yaklaşımla yüksek kontenjanlarla açılan üniversite ve bölümlerde kalitesiz ve mezuniyet sonrasında iş bulamayacakları eğitim için yıllarını, emeklerini ve ailelerinin ekonomik birikimlerini harcamayacaklar ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu bölümlere ve mesleki eğitime yönlendirileceklerdir.
 • Başlatılacak yüksek teknoloji odaklı büyük sanayi hamlesi ile gençlerimize geniş iş imkânları oluşturulacaktır.
 • Profesyonel orduya geçilerek askerlik süresi; üniversite mezunları için 2 aya, üniversite mezunu olmayanlar için ise 3 aya düşürülecek ve askerlik hizmeti, sadece savaş eğitimi verilecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Askerlik sürelerinin kısaltılmasıyla, gençlerimiz mezuniyet sonrası yaz tatilinde bile askerlik görevini yerine getirebileceklerdir. Böylece askerlik hizmeti, gençlerimizin kariyerleri önünde bir engel olmaktan çıkacaktır.
 • Evlenmek isteyen her bir vatandaşımız için bir kereye mahsus ve gelin ve damat adaylarına ayrı ayrı olmak üzere, kamu bankalarından 100.000 TL tutarında 3 yıl vadeli faizsiz kredi imkânı (düğün kredisi) sağlanacaktır.
 • Uyuşturucu başta olmak üzere tüm bağımlılıklar ile etkin bir mücadele sistemi geliştirilecek ve gençlerimiz karanlık güçlerin tuzaklarından korunacaktır.
 • Uyuşturucu bağımlılarının rehabilitasyonu için oluşturulan ancak oldukça yetersiz kalan tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, her ilde en az bir tane olacak ve ihtiyaca cevap verecek şekilde yaygınlaştırılacak, yatak sayıları artırılacak ve aynı zamanda modern tedavi yöntemleri uygulanarak ilaç, ekipman ve personel bakımından en üst seviyeye çıkarılacaktır.
 • Gençlerimizin ülkemizi ve dünyayı gezip tanımalarına yönelik projelere destek verecek bir fon oluşturulacak ve gençlerimizin ufuklarını geliştirici benzeri uygulamalar desteklenecektir.
 • İnternet altyapısı geliştirilerek gençlerimizin ucuz ve dünya standartlarına uygun hızda internete erişimi sağlanacaktır.
 • Gençlerimizi kültürel ve sosyal aktivitelere teşvik etmek amacıyla; 18 yaşına basan her gencimizin çipli vatandaşlık kartına, sinema, tiyatro, opera, bale, spor müsabakaları ve benzeri kültürel ve sosyal aktivitelerde kullanılmak üzere bir defalık 5.000 (beşbin) TL’lik yükleme yapılacaktır. Gençlerimiz, bu tutarı hiçbir süre kısıtlaması olmadan, diledikleri zaman kullanabileceklerdir.
 • Son 20 yıl içerisinde alt yapısı ve öğretici kadrosu hazır olmadan ve kalite kaygısı duyulmadan onlarca üniversite ve fakülte kurulmuş ve hemen tüm bölümlerde kontenjanlar hesapsızca artırılmıştır. Sonuçları hiç düşünülmeden popülist bir yaklaşımla uygulanan bu politikalar sonucu hemen tüm alanlarda mezun yığılması yaşanmakta, gençlerimiz mezun oldukları alanlarda iş bulamamakta ve kamu kadrolarına atanabilmek için yıllarca beklemektedir. Bu yığılmaların bundan sonra daha da büyümesini engellemek için belirli kalite kriterlerini taşımayan üniversiteler, fakülteler, yüksekokullar ve bölümler kapatılacak ve kontenjanlar ülkemizin ileriki yıllardaki ihtiyaçları dikkate alınarak azaltılacaktır. 

SPOR

 • Spora siyaset bulaştırılmayacak. Diğer tüm alanlarda olacağı gibi spor alanındaki görevlendirmelerde de liyakat esas alınacaktır. Milli takımlarımızda ve federasyonlarımızda, başarılarını ispatlamış ehil kişiler görevlendirilecektir.
 • Sporcularımıza ve sektörün sorunlarına gereken ilgi gösterilecektir. Sporcularımızın yaşadıkları sorunları ve ülkemizin sporda başarılı olması için önerilerini dile getirip karar alıcılara ulaştırabilecekleri mekanizmalar oluşturulacaktır. Bu mekanizmalardan biri, iki yılda bir toplanacak Spor Şuraları olacaktır.
 • Spor kulüplerimiz için kendisini onaran, şeffaf, hesap verebilir ve denetlenebilir bir örgütlenme modeli geliştirilecek; rekabeti, kaliteyi ve sürdürülebilir başarıyı önceleyen bir strateji oluşturulacaktır.
 • Spor, tabana yayılacak ve spor liseleri yaygınlaştırılacaktır. İlkokuldan üniversite seviyesine kadar öğrencilere sporu sevdirmek için çeşitli etkinlikler ve programlar düzenlenecektir. Rol model olabilecek sporcuların öğrencilerle sık sık bir araya gelmelerine yönelik programlar oluşturulacaktır.
 • Her bir spor dalı için başarılı öğrencilerin hiçbir engele takılmadan milli takımlara kadar yükselebilecekleri sistemler geliştirilecektir. Liyakate dayalı sistem ve ehil teknik personel ile, insan kaynağı her köye kadar yayılan spor alanında dünya çapında başarılı yerli sporcular yetiştirilecektir.
 • Milli Takımlarda görev alan sporcular ile teknik personele fahiş ücret ve prim ödemelerine son verilecektir. “Milli olma” onurunu yeterli gören ve maddi taleplerde bulunmayan (sembolik ödemeleri kabul eden) başarılı sporculara, eğitim alanında her türlü destek verilecektir.
 • Haksız ücretlendirmeler nedeniyle futbolseverler için büyük bir mali yük, getirilen düzenlemeler nedeniyle de büyük bir zaman kaybı sebebi haline gelen Passolig uygulaması kaldırılacaktır. Bilet ve kombine satışları, ek bir maliyet olmadan çipli yeni T.C. Kimlik Kartlarına yüklenerek yapılacaktır.
Foto Galeri