Enerji politikalarımızın en önemli amaçları; enerji çeşitliliğini artırarak enerji ihraç eden ülkelere bağımlılığımızı azaltmak, ülkemizin enerji güvenliğini en yüksek seviyeye çıkarmak ve üretimin en temel girdilerinden biri olan enerji maliyetlerini mümkün olan en asgari düzeye indirmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki politikalar uygulanacaktır;

 
 • Üretimin en temel girdilerinden biri olan enerji maliyetlerini mümkün olan en asgari düzeye indirmek için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Özelleştirilen enerji dağıtım şirketleri tekrar kamulaştırılacak ve enerji fiyatlandırması, kâr amacı güdülmeden, sadece enerji üretimi ve dağıtımı yapan kamu işletmelerinin giderlerini karşılayacak şekilde belirlenecektir. Gerektiğinde enerji maliyetlerinin daha büyük bir kısmı, devletçe sübvanse edilecektir.
 • Enerji kaynakları çeşitlendirilecek ve ithalata bağımlılık azaltılacaktır. Bu amaçla ülkemizde ve denizlerimizde muhtemel petrol ve doğalgaz yatakları taramaları hızlandırılacak, bor ve toryum gibi enerjiye dönüştürülebilecek madenlerimizin işlenmesi için gerekli yatırımlar yapılacak, nükleer enerji üretimi çalışmaları hızlandırılacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının doğaya zarar vermeden tam kapasite ile kullanımı sağlanacaktır.
 • Yenilenebilir enerji üretimi için gerekli ürün (motor, türbin, panel vb.) ve tesislerin yerli üretim ile karşılanabilmesi ve bu ürünlerin dünya pazarlarına ihracı için hızlı tedbirler alınacaktır.
 • Alternatif ithalat kaynakları ile güzergâhları belirlenerek belirli ülkelere ve güzergahlara bağımlılık azaltılacak ve enerji arz güvenliği sağlanacaktır.
 • Geçmişte yapılan anlaşmalar nedeniyle Avrupa ülkelerine nispetle yaklaşık iki kat daha pahalıya ithal edilen doğalgaz fiyatının dünya piyasalarıyla uyumlu fiyatlara çekilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
 • Denizlerimizdeki petrol ve doğalgaz aramaları hızlandırılacak ve işletilmesi kârlı yataklarda ivedilikle üretime geçilecektir.
 • Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıta sahanlığı içinde bulunan petrol ve doğalgaz yataklarında hak ve menfaatlerimiz korunacaktır. 
 • Dünya rezervlerinin çoğu ülkemizde bulunan ve geleceğin en stratejik enerji kaynakları konumunda olan toryum ve bor madenleri, ülkemizde işlenecek ve son ürün haline dönüştürülecektir. Bunun için gerekli teknolojik alt yapı, ivedilikle oluşturulacaktır.
 • Nükleer teknolojinin gelişimi ve nükleer enerji üretimi için çalışmalar hızlandırılacaktır. 
 • Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının doğaya zarar vermeden tam kapasite ile kullanımı sağlanacaktır.
 • Ülkemiz genelinde bulunan ancak atıl durumda olan madenlerin doğaya zarar vermeden bir an önce işletilmesi için tedbirler alınacaktır.
 • Ülkemiz genelinde yeni maden ve petrol arama-taramaları gerçekleştirilecek ve çevre duyarlılığı gözetilerek, işletilmesi kârlı maden ve petrol yataklarında derhal üretime başlanılacaktır.
 • Kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılacak ve böylece hem öğrenciler başta olmak üzere erken saatte mesaiye başlayan vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlar çözülecek, hem de bu uygulama nedeniyle artan enerji tüketimi azaltılarak, tasarruf sağlanacaktır. 
Foto Galeri