Dış politikada romantik yaklaşımlar ve savrulmalar terk edilecek ve başka ülkelerin iç işlerine müdahalelerde bulunulmayacaktır.
Başta komşularımız, müttefiklerimiz ve Türk-İslam coğrafyası olmak üzere tüm ülkelerle karşılıklı çıkarları maksimize etmeyi, varsa mevcut sorunların çözümünü ve uzlaşmayı önceleyen iyi ilişkiler tesis edilecektir.

Dışişleri Bakanlığı teşkilatı ve kadroları, Türkiye’nin dünya siyasetinde süper bir güç olarak yer alma vizyonuna uygun şekilde tekrar kurgulanacak ve bu vizyona uygun kadrolar yetiştirilmesi için tedbirler alınacaktır.

Bu temel ilkeler bağlamında aşağıdaki politikalar izlenecektir;

 
Avrupa Birliği

Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni bir pozisyon alınacaktır. AB’nin Türkiye’yi tam üye olarak kabul etmeyeceği, ancak yine de müzakerelere devam ederek ilişkileri tamamen koparmak istemediği, her iki tarafça da bilinen bir gerçektir. İlişkilerin devam etmesi, her iki tarafın da menfaatine uygun olduğundan taraflar adeta bir tiyatro oynamaya devam etmektedir.

Bu samimiyetten uzak tabloya son vermek için Türkiye, her iki tarafın menfaatlerini koruyacak bir “İmtiyazlı Ortaklık Modeli” önerildiği takdirde AB’ye tam üyelik talebinden vazgeçecektir. Önerilecek İmtiyazlı Ortaklık Modelinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için AB ülkelerinde vizesiz serbest dolaşımı içermesi talep edilecektir.

Gümrük Birliği Anlaşmasının da ülkemiz aleyhine işleyen bazı hükümlerin tekrar ele alınması ve her iki tarafın menfaatlerini koruyacak şekilde tekrar güncellenmesi için masaya yatırılması önerilecektir.
 
ABD ve Rusya

Türkiye, tamamıyla ABD yanlısı veya tamamıyla Rus yanlısı bir politika izlemeyecektir. Her iki ülke ile de ilişkilerimiz, milli menfaatlerimiz doğrultusunda gelişecek ve milli menfaatlerimizin uyuştuğu konularda işbirliği, milli menfaatlerimizin çeliştiği konularda rekabet içinde olunacaktır.
 
Suriye

Suriye politikasında milli menfaatlerimiz doğrultusunda önemli değişiklikler yapılacak ve Suriye Rejimi ile karşılıklı çıkarlar doğrultusunda uzlaşı aranacaktır. Bu kapsamda Suriye Rejimine;
 
  • Suriye topraklarının başta PYD/YPG, IŞİD ve El Kaide olmak üzere tüm terör örgütlerinden temizlenene kadar ılımlı muhalif grupların elindeki bölgelerde Suriye Rejimi ile herhangi bir çatışma yaşanmaması,
  • Türkiye ve Suriye Rejiminin terör örgütlerine karşı birlikte hareket etmeleri,
  • Suriye kaynaklı ve ülkemize yönelik tehditler oluşturan terörün sona ermesi, Suriye’nin terör örgütlerinden tamamen temizlenmesi ve Suriye Rejiminin demokratik bir anayasa, demokratik seçimler ve genel af taahhüt etmesi akabinde Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi ve Türkiye’nin irtibat halinde olduğu ılımlı muhalif grupların silah bırakması,
  • Ancak bu esnada başta Türkmenler olmak üzere Suriye iç savaşında ılımlı muhalif tarafta yer alan grupların tüm demokratik haklarının korunması hususunda Rejimin Türkiye’ye garantör ülke konumu ve temel hak ihlalleri halinde Türkiye’ye müdahale yetkisi vermesi
hususlarında anlaşma teklif edilecektir.

Bu konularda uzlaşıldığı takdirde Suriye’deki iç savaşın bitirilmesi, Suriye’nin normalleşerek yeniden imar edilmesi ve Türkiye’de misafir ettiğimiz Suriyelilerin vatanlarına dönmeleri için çalışmalar yürütülecektir.

Suriye’de Türkiye hâkimiyetindeki bölgelerde sadece Türk askeri görev alacak ve ülkemizin hâkimiyetindeki bölgeler de dâhil olmak üzere hiçbir şekilde muhalif gruplarla işbirliği yapılmayacaktır. Muhalif gruplardan Türkiye ile işbirliği yapanlar, uygun bir şekilde tasfiye edilecektir.

 
Yunanistan

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıta sahanlığı içinde bulunan petrol ve doğalgaz yataklarında ülkemizin hak ve menfaatleri hassasiyetle korunacaktır.

Yunanistan’ın Ege’de yetki alanlarımız dâhilindeki adalarda gerçekleştirmeye çalıştığı oldu-bittilere müsaade edilmeyecek ve yetki alanlarımız ile hak ve menfaatlerimiz hassasiyetle korunacaktır.

 
Irak

Irak ile ilişkiler geliştirilecek ve Merkezi Hükümet ile daha yakın diyalog ve işbirliği için mekanizmalar oluşturulacaktır.

Irak’ın toprak bütünlüğü konusunda daha net tavır alınacak ve Irak’ın bölünmesine yönelik her türlü girişime karşı somut tedbirler alınacaktır.

Başta Musul ve Kerkük olmak üzere, Irak Türkmeneli’ndeki demografinin değiştirilmesine izin verilmeyecek ve Türkiye, buralardaki nüfus ve tapu kayıtlarının değiştirilmesi yönündeki tüm çabaların karşısında tüm gücüyle duracaktır.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminde Irak’ın toprak bütünlüğünü savunan aktörlerle iyi ilişkiler geliştirilecek ve Bölgenin refah ve kalkınmasına yönelik destek verilecektir.

 
Kıbrıs

Kıbrıs’ta Türk tarafının haklarını ihlal etmeyecek şekilde iki devletli bir çözüm dışında hiç bir formül kabul edilmeyecektir. Kıbrıs’taki Türk nüfusun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatleri, uzlaşı adına hiçbir şekilde masada kaybedilmeyecektir. Çözüm sağlanamadığı takdirde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde deniz ve hava üsleri kurulacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıta sahanlığı içinde bulunan petrol ve doğalgaz yataklarında hem KKTC’nin, hem de ülkemizin hak ve menfaatleri hassasiyetle korunacaktır.

 
Çin

Çin ile ikili ilişkilerimiz, Çin’in Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza karşı tavrı ile doğru orantılı olarak gelişecektir. Çin’in halen Doğu Türkistan’da uyguladığı insan haklarına aykırı politikaların sonlandırılması için uluslararası düzeyde ve Çin nezdinde gerekli tüm girişimlerde bulunacak ve bu amaçlara ulaşmak için her türlü diplomatik, siyasi ve ekonomik enstrümanlar kullanılacaktır.
 
İsrail-Filistin

İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı insanlık dışı muameleler ve Filistinlilere yaşam hakkı tanımayan politikaları, Ortadoğu’daki sorunların ve İslam dünyasındaki radikalleşmenin kaynağıdır. Bu sorunların ülkemizi de yakından ilgilendirmesi nedeniyle çözümünü önem ve aciliyet arz etmektedir. Bu sorunların çözümü amacıyla;

Kudüs, Gazze ve Batı Şeria’da Filistinlilere karşı işlenen insan hakları ihlallerine son verilmesi ve 1947 yılında Birleşmiş Milletler tarafından önerilen bölünme planındaki topraklarda Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet kurması için uluslararası düzeyde ve İsrail nezdinde gerekli tüm girişimlerde bulunacak ve bu amaçlara ulaşmak için her türlü diplomatik, siyasi, askeri ve ekonomik enstrümanlar kullanılacaktır.

 
Gurbetçilerimiz

Yurtdışında yerleşik vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde ve Türkiye ile ilişkilerinde yaşadıkları sorunlar tespit edilecek ve bu sorunların çözümü için mekanizmalar oluşturulacaktır. Vatandaşlarımız, bulundukları ülkelerde herhangi bir sorunla karşılaştıklarında, arkalarında güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bulacaklar ve bu güvenle hareket edeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşımak, çok prestijli bir hale gelecektir.
Foto Galeri