Dış politikada romantik yaklaşımlar ve savrulmalar terk edilecek ve başka ülkelerin iç işlerine müdahalelerde bulunulmayacaktır.

Başta komşularımız, müttefiklerimiz ve Türk-İslam coğrafyası olmak üzere tüm ülkelerle karşılıklı çıkarları en üst seviyelere çıkarmayı, varsa mevcut sorunların çözümünü ve uzlaşmayı önceleyen iyi ilişkiler tesis edilecektir.

Dışişleri Bakanlığı teşkilatı ve kadroları, Türkiye’nin dünya siyasetinde süper bir güç olarak yer alma vizyonuna uygun şekilde tekrar kurgulanacak ve bu vizyona uygun kadrolar yetiştirilmesi için tedbirler alınacaktır.

Bu temel ilkeler bağlamında aşağıdaki politikalar izlenecektir;

 
Avrupa Birliği

Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni bir pozisyon alınacaktır. AB’nin Türkiye’yi tam üye olarak kabul etmeyeceği, ancak yine de müzakerelere devam ederek ilişkileri tamamen koparmak istemediği, her iki tarafça da bilinen bir gerçektir. İlişkilerin devam etmesi, her iki tarafın da menfaatine uygun olduğundan taraflar adeta bir tiyatro oynamaya devam etmektedir.

Bu samimiyetten uzak tabloya son vermek için Türkiye, her iki tarafın menfaatlerini koruyacak bir “İmtiyazlı Ortaklık Modeli” önerildiği takdirde AB’ye tam üyelik talebinden vazgeçecektir. Önerilecek İmtiyazlı Ortaklık Modelinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için AB ülkelerinde vizesiz serbest dolaşımı içermesi talep edilecektir.

Yine bu kapsamda, ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması, Avrupa Birliği’nin taahhütlerini yerine getirmemeye devam etmesi durumunda iptal edilecektir.

Sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişinin engellenmesi ve sığınmacıların Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz hâkimiyetindeki bölgelerde ve ülkemizin kırsal bölgelerinde oluşturulacak kamplarda iskân edilmeleri konusunda Avrupa Birliği'nden daha fazla mali katkı talep edilecektir. Ayrıca sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin geldikleri ülkelerde siyasi istikrarın sağlanmasına yönelik politikalar izlenmesi, AB’den talep edilecektir. Bu talepler karşılanmadığı takdirde, ülkemizden Avrupa'ya geçmeye çalışan sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin önündeki engeller kaldırılacaktır.


Gümrük Birliği Anlaşmasının da ülkemiz aleyhine işleyen bazı hükümlerin tekrar ele alınması ve her iki tarafın menfaatlerini koruyacak şekilde tekrar güncellenmesi için masaya yatırılması önerilecektir.
 
ABD ve Rusya

Türkiye, tamamıyla ABD yanlısı veya tamamıyla Rus yanlısı bir politika izlemeyecektir. Her iki ülke ile de ilişkilerimiz, milli menfaatlerimiz doğrultusunda gelişecek ve milli menfaatlerimizin uyuştuğu konularda işbirliği, milli menfaatlerimizin çeliştiği konularda rekabet içinde olunacaktır.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta, tarafsız tutum ve barışın sağlanmasına yönelik çalışmalar daha aktif şekilde devam ettirilecektir. Bu kapsamda taraflara ve uluslararası topluma:
 
  • Anlaşmazlık konusu bölgelerden her iki ülkenin askerlerinin çekilerek bu bölgelerin silahsızlandırılması,
  • Anlaşmazlık konusu bölgelerde asayişin sağlanması amacıyla Türk emniyet güçleri ve tarafların kabul edeceği diğer ülkelerin emniyet güçlerinin Barış Gücü olarak konuşlandırılması,
  • Ukrayna’nın AB ve NATO’ya üye olmamayı taahhüt etmesi karşılığında Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanıması,
  • Barışın sağlanması durumunda uluslararası toplum tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması
önerilerek barışın sağlanması teklif edilecek ve uzlaşı sağlanmasına yönelik çabalar hızlandırılacaktır.
 
Yunanistan

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıta sahanlığı içinde bulunan petrol ve doğalgaz yataklarında ülkemizin hak ve menfaatleri hassasiyetle korunacaktır.

Yunanistan’ın Ege’de yetki alanlarımız dâhilindeki adalarda gerçekleştirmeye çalıştığı oldu-bittilere müsaade edilmeyecek ve yetki alanlarımız ile hak ve menfaatlerimiz hassasiyetle korunacaktır.
 
Kıbrıs

Kıbrıs’ta Türk tarafının haklarını ihlal etmeyecek şekilde iki devletli bir çözüm dışında hiç bir formül kabul edilmeyecektir. Kıbrıs’taki Türk nüfusun ve Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaatleri, uzlaşı adına hiçbir şekilde masada kaybedilmeyecektir. Çözüm sağlanamadığı takdirde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde deniz ve hava üsleri kurulacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıta sahanlığı içinde bulunan petrol ve doğalgaz yataklarında hem KKTC’nin, hem de ülkemizin hak ve menfaatleri hassasiyetle korunacaktır.
 
Suriye

Sayıları dört milyona yaklaşan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönebilmeleri için Suriye’deki iç savaşın bitmesine yönelik politikalar izlenecektir. Bu kapsamda Suriye politikasında milli menfaatlerimiz doğrultusunda önemli değişiklikler yapılacak ve Suriye Rejimi ile karşılıklı çıkarlar doğrultusunda uzlaşı aranacaktır. Bu kapsamda Suriye Rejimine;
 
  • Suriye topraklarının başta PYD/YPG, IŞİD ve El Kaide olmak üzere tüm terör örgütlerinden temizlenene kadar Türkiye’nin kontrolünde ve ılımlı muhalif grupların elindeki bölgelerde Suriye Rejimi ile herhangi bir çatışma yaşanmaması,
  • Türkiye ve Suriye Rejiminin terör örgütlerine ve Suriye’de Rejiimin rızası dışında askeri varlık gösteren ülkelere karşı birlikte hareket etmeleri,
  • Suriye kaynaklı ve ülkemize yönelik tehditler oluşturan terörün sona ermesi, Suriye’de varlık gösteren tüm yabancı ülke askeri varlıklarının çekilmesi ve Suriye Rejiminin demokratik bir anayasa, demokratik seçimler ve genel af taahhüt etmesi akabinde Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi ve Türkiye’nin irtibat halinde olduğu ılımlı muhalif grupların silah bırakması,
  • Ancak bu esnada başta Türkmenler olmak üzere Suriye iç savaşında ılımlı muhalif tarafta yer alan grupların ve ülkemize sığınan Suriye vatandaşların tüm demokratik haklarının korunması hususunda Rejimin Türkiye’ye garantör ülke statüsü ve temel hak ihlalleri halinde Türkiye’ye müdahale yetkisi vermesi,
hususlarında anlaşma teklif edilecektir. Bu konularda uzlaşıldığı takdirde Suriye’deki iç savaşın bitirilmesi, Suriye’nin normalleşerek yeniden imar edilmesi ve Türkiye’de misafir ettiğimiz Suriyelilerin vatanlarına dönmeleri için gerekli çalışmalar ivedilikle başlatılacaktır.

Suriye’de iç savaş sona erip sığınmacıların geri dönmeleri için uygun ortam oluşana kadar, tüm Suriyeli sıınmacılar öncelikle Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin hâkimiyetindeki bölgelere, bu bölgelerde yeterli alan kalmaması durumunda ise Suriye sınırlarına yakın illerimizin devletçe belirlenen kırsal bölgelerine nakledileceklerdir. Bu bölgelere yerleştirilen sığınmacıların ülkelerine dönene kadar tarım ve hayvancılık yapmaları ve ülkemizin iktisadi kalkınmasına katkı sağlamaları teşvik edilecektir.
 
Irak

Irak ile ilişkiler geliştirilecek ve Merkezi Hükümet ile daha yakın diyalog ve işbirliği için mekanizmalar oluşturulacaktır.

Irak’ın toprak bütünlüğü konusunda daha net tavır alınacak ve Irak’ın bölünmesine yönelik her türlü girişime karşı somut tedbirler alınacaktır.

Başta Musul ve Kerkük olmak üzere, Irak Türkmeneli’ndeki demografinin değiştirilmesine izin verilmeyecek ve Türkiye, buralardaki nüfus ve tapu kayıtlarının değiştirilmesi yönündeki tüm çabaların karşısında tüm gücüyle duracaktır.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminde Irak’ın toprak bütünlüğünü savunan aktörlerle iyi ilişkiler geliştirilecek ve Bölgenin refah ve kalkınmasına yönelik destek verilecektir.
 
İran

İran ile ilişkilerimizin yönünü, İran’ın ülkede yaşayan Türk ve Kürt nüfusa demokratik haklarının teminine yönelik politikaları ile başta Afganistan ve Pakistan olmak üzere İran üzerinden ülkemize doğru gerçekleşen düzensiz göçmen akınının İran sınırlarında durdurulmasına yönelik İran yönetiminin tutumu belirleyecektir.

İran üzerinden ülkemize ulaşan Afganistan ve Pakistan kaynaklı düzensiz göçmen akınını sona erdirmek için İran sınırına elektrikli tel döşenecek ve sınır belirli aralıklarla nöbetçi kulübeleri inşa edilecektir.
 
Çin

Çin ile ikili ilişkilerimiz, Çin’in Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza karşı tavrı ile doğru orantılı olarak gelişecektir. Çin’in halen Doğu Türkistan’da uyguladığı insan haklarına aykırı politikaların sonlandırılması için uluslararası düzeyde ve Çin nezdinde gerekli tüm girişimlerde bulunacak ve bu amaçlara ulaşmak için her türlü diplomatik, siyasi ve ekonomik enstrümanlar kullanılacaktır.
 
İsrail-Filistin

İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı insanlık dışı muameleler ve Filistinlilere yaşam hakkı tanımayan politikaları, Ortadoğu’daki sorunların ve İslam dünyasındaki radikalleşmenin kaynağıdır. Bu sorunların ülkemizi de yakından ilgilendirmesi nedeniyle çözümünü önem ve aciliyet arz etmektedir. Bu sorunların çözümü amacıyla:

Kudüs, Gazze ve Batı Şeria’da Filistinlilere karşı işlenen insan hakları ihlallerine son verilmesi ve 1947 yılında Birleşmiş Milletler tarafından önerilen bölünme planındaki topraklarda Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet kurması için uluslararası düzeyde ve İsrail nezdinde gerekli tüm girişimlerde bulunacak ve bu amaçlara ulaşmak için her türlü diplomatik, siyasi, askeri ve ekonomik enstrümanlar kullanılacaktır.
 
Afrika ve Güney Amerika

Mevcut hükümet tarafından başlatılan Afrika ve Güney Amerika açılımı, hızlandırılarak devam ettirilecek, kıta ülkeleriyle ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerin daha hızlı gelişmesi için politikalar izlenecektir.
 
Mısır

Mısır ile ikili ilişkiler geliştirilecek ve iki ülke arasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik politikalar izlenecektir.

Ortadoğu

Başta Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan olmak üzere, bölge ülkeleri ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik politikalar izlenecektir. Bu kapsamda hem ülkemiz, hem de Avrupa açısından enerji arz güvenliğinin sağlanması amacıyla, petrol ve doğalgaz zengini bu ülkelerden ülkemize ve ülkemiz üzerinden Avrupa’ya uzanacak boru hatlarının inşası için gerekli diplomatik girişimler başlatılacaktır.

Gurbetçilerimiz

Yurtdışında yerleşik vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde ve Türkiye ile ilişkilerinde yaşadıkları sorunlar tespit edilecek ve bu sorunların çözümü için mekanizmalar oluşturulacaktır. Vatandaşlarımız, bulundukları ülkelerde herhangi bir sorunla karşılaştıklarında, arkalarında güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bulacaklar ve bu güvenle hareket edeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşımak, çok prestijli bir hale gelecektir.
Foto Galeri