ALEVİ VE CAFERİ VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ

Milletimizin önemli bir unsuru ve rengi olan Alevi ve Caferi vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunların çözümü ve Milletimizin ayrılmaz unsurları arasına nifak sokmaya çalışan yabancı güçlerin akamete uğratılması, başlıca amaçlarımızdandır. Alevi ve Caferi vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunların, diğer tüm konularda olduğu gibi Programımızın temel kriteri olan “adalet” ilkesiyle çözüleceğine inanıyoruz. Bu ilkeden yola çıkılarak Alevi ve Caferi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için aşağıdaki politikalar uygulanacaktır;
 
  • Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Alevi ve Caferi vatandaşlarımız için ayrı birer daire kurulacaktır. Bu dairelerde Alevi ve Caferi vatandaşlarımız tarafından saygı duyulan akademisyenler ve/veya dini önderler görevlendirilecektir.
  • Kurulacak bu birimlerin idaresine girmek isteyen Cem Evleri ve Caferi vatandaşlarımızın Camilerine yasal statü verilecek ve buraların elektrik, su, yakıt vb. (Camiler için devlet tarafından karşılanan) masrafları ile buralarda vazife yapacak din görevlilerinin maaşları, genel bütçeden karşılanacaktır.
  • Bu Daireler, Alevilik ve Caferiliğe ilişkin kaynakları ve temel metinleri derleyip yayınlayarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacaklardır.
  • Alevi ve Caferi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere din adamı yetiştirilecektir. Bu amaçla bazı İmam Hatip Liseleri sırf bu iki öğretiye tahsis edilecektir. Ayrıca İlahiyat Fakültelerinde Alevilik ve Caferilik bölümleri açılacaktır.
  • Diyanet TV’de Alevi ve Caferi vatandaşlarımız için süre ayrılacaktır.
  • Alevi ve Caferi vatandaşlarımızın kutladıkları Gadir-i Hum Bayramı, resmi tatil olarak ilan edilecektir.
  • Zorunlu din dersleri, Alevilik ve Caferilik öğretilerinin de seçilebileceği şekilde seçmeli hale getirilecektir.
  • Zorunlu din derslerinde öğrencilere Sünnilik, Alevilik ve Caferilik hakkında bilgiler verilecek ve öğrencilerin farklı mezhepler hakkında olumsuz önyargılar edinmelerinin önüne geçilecektir. Öğrencilerin farklı mezhepler hakkında doğru bilgiler edinmeleri, birbirlerine saygı duymaları ve birlikte yaşama bilinci kazanmaları sağlanacaktır.
  • Kamu kurumlarına personel alımında B grubu kadrolar için mülakat uygulamasının kaldırılması, A grubu kadrolar için ise kurum mülakatlarının yerine merkezi olarak yapılacak genel mülakat değerlendirmesi (GMD) uygulamasının getirilmesiyle tüm vatandaşlarımız din, mezhep, etnik köken, ideoloji, cemaat ve benzeri aidiyetleri yüzünden ayrımcılığa tabi tutulmadan ve hiçbir siyasi referans ihtiyacı hissetmeden, objektif kriterlere göre kamu görevlerine atanabilecektir.
Foto Galeri