Mültecilere ilişkin politikalarımızın amacı; ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman ve yetenekli mültecileri ülkemize kazandırmak, ancak diğer mültecilerin ülkemize temelli yerleşmelerine imkan vermeden onlara başta dilimiz ve kültürümüz olmak üzere ülkemizi sevdirmek, ülkelerine döndüklerinde veya başka ülkelere iltica edip Türkiye’yi terk ettiklerinde de Türkiye dostu kişiler haline gelmelerini sağlayacak yatırımlar yapmaktır.

Bu amaçlara yönelik olarak, ülkemizde yaşayan başta Suriyeli mülteciler olmak üzere tüm mültecilere ilişkin iskân, eğitim, istihdam ve sağlık alanlarında kapsamlı politikalar geliştirilecektir.

 
  • Sayıları dört milyona yaklaşan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönebilmeleri için Suriye’deki iç savaşın bitmesine yönelik politikalar izlenecektir (detaylar için Dış Politika bölümüne bakınız).
 
  • Suriye’de iç savaş sona erip mültecilerin geri dönmeleri için uygun ortam oluşana kadar, Suriyeli mülteciler büyük şehirlerden genellikle Suriye sınırlarına yakın illerimizdekiler olmak üzere devletçe belirlenen kırsal bölgelere ve Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin hâkimiyetindeki bölgelere nakledilecekler.  Bu bölgelere yerleştirilen mültecilerin ülkelerine dönene kadar tarım ve hayvancılık yapmaları ve ülkemizin iktisadi kalkınmasına katkı sağlamaları teşvik edilecektir.
 
  • Mazeretlerine binaen belirlenen yerler dışında ikamet etmek isteyen mülteciler, yetkili otoritelerden izin almak durumunda olacaklar ve belirlenen yerler dışında izinsiz olarak ikamet eden mülteciler, sınır dışı edilecektir.  
 
  • Mültecilerin çocukları ve kendileri için uygun müfredat belirlenecek ve ülkemize sığınan bu kişilerin iyi eğitim almaları ve bunun yanında dilimizi ve kültürümüzü öğrenmeleri sağlanacaktır.
 
  • İhtiyaç duyulan sektörlerde mültecilerin istihdamı için kriterler belirlenecek ve istihdam edilen mülteciler kayıt altına alınacaktır. Bununla birlikte mültecilerin büyük çoğunluğu, ülkelerindeki durum dönmeleri için uygun oluncaya kadar yerleştirilecekleri kırsal bölgelerimizin kalkınması için tarım ve hayvancılık yapmaya teşvik edilecektir.
 
  • Mültecilere bedava sağlık hizmeti uygulamasına son verilecek ve sağlık hizmetleri uygun fiyatlarla ücretli olarak sunularak vatandaşlarımızın ödediği vergilerin suistimal edilmesinin önüne geçilecektir.
Foto Galeri